Process Mining

Process Mining er naturlig del af økosystemet omkring automation

Skab den ønskede indsigt for automatisering. Effektivisering gennem automatisering er i alle organisationers dagsorden og i den forbindelse giver det rigtig god mening at skabe en data-drevet procesindsigt med Proces Mining. Der kan hurtigt og på et objektivt grundlag lede frem til de procestrin, der kan udbedres og dem der allerede er egnede kandidater til automatisering.

Hvad er Process Mining.

Proces Mining er en relativ ny analytisk metode til at skabe procesindsigt ud af data fra de kildesystemer, som organisationer anvender i deres daglige arbejde. Process Mining har i de senere år udviklet sig fra at være specialisternes analyseværktøj, til hjørnestenen i virksomheders automatiseringsagenda med mulighed for både at kortlægge, overvåge og optimere forretningsprocesser.

Værdibudskabet er, at Process Mining på kort tid kan give et røntgenbillede af organisationens processer blot med et dataudtræk fra det eller de systemer, som understøtter de pågældende arbejdsgange. Det dataset som vi har brug for, kaldes et event log og indeholder ”kun” et nøgle-id og en aktivitet med tilhørende tidsstempel.

Værktøjet omsætter alle disse data til en proces, som kan visualiseres i det detaljeringsniveau man ønsker at se processen i forhold til variationer, afvigelser eller flaskehalse. Herfra er der flere vej at gå alt afhængig af, hvilken indsigt som ønskes skabt eller det formål, som analysen har.

Kontakt os

 

Gevinsterne ved Process Mining

Der er flere gevinster, udover at nedbringe kompleksiteten, ved at skabe en data-drevet procesindsigt i forbindelse med jeres automatiseringsrejse. Dette er eksempler på almindelige use cases af process mining, men teknologien er meget tilpasningsdygtig, og kan bruges til at analysere og forbedre enhver proces.

Spar tid og ressourcer få et objektivt overblik over dine processer baseret på data fra dine egne IT-systemer og forstå dine processer, se flaskehalse, fejl og andre ineffektiviteter – og hav selvtilliden til at foretage de nødvendige ændringer i dine processer.

Skab indsigt ved på kort tid at gøre de faktiske processer synlige for involverede i værdikæden, hvorfra der kan skabes en kvalificeret dialog og en fælles forståelse af de variationer eller uhensigtsmæssigheder, der måtte være indlejret i de pågældende arbejdsgange.

Bestemme retning på baggrund af den skabte indsigt ved at prioritere at forbedre eller automatisere de procestrin som er væsentlige for organisationens målsætninger (nedbring risici, øg trivsel, skab tid til kærneopgaver, spare tid).

Synliggøre værdi ved at måle løbende på de prioriterede indsatser for at vise, om de forventede effektiviseringsgevinster er blevet indfriet.

 

Sådan kommer du i gang med Process Mining

Hav et formål inden du starter: Tag helst afsæt i et problem eller en uhensigtsmæssighed med reference til organisationens aktuelle indsatsområder i fokus. På denne måde sikrer du, at der allerede er opbakning og støtte til indsatsen fra en problemejer og de respektive interessenter i værdikæden. Formålet er således knyttet på konkrete forretningsmål, som at kunne betjene flere kunder/sager mere enkelt, hurtigere eller med færre fejl/tilbageløb.  

Udpeg sponsorer og/eller en champion: Første gang kan det tage længere tid end forventet at kunne finde, udtrække og behandle de rigtige data, hvorfor det vil være nødvendigt at have sponsorer i organisationen, som vil støtte indsatsen indtil den kan vise sin værdi. Det er også vigtigt, at der findes en champion i organisationen, som kan bygge bro mellem forretningen og system-/dataejerne for at kunne lykkes med Process Mining.  

Start småt og bevæg jer hurtigt frem : Selvom forretningen måtte have store ambitioner og forventninger til, hvad der kan opnås på kort tid, så har hver organisation deres egen virkelighed i forhold til at kunne udleve organisationens drøm om at være data-drevne. Start derfor i det små med at se på enkelte processer eller systemer og bevæg jer frem som I får opbygget den nødvendige data-modenhed.  

Lad os hjælpe dig med din digitalisering

Tag fat i os, hvis vi kan bidrage til at inspirere eller udfordre jer i jeres automatiseringsrejse, hvad enten det er at kortlægge og sætte strøm til eksisterende forretningsgange eller automatisere manuelle, såvel som komplekse formularer gennem en data-drevet indsigt.

Har du lyst til at høre mere om Process Mining eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Vores ekspertise

Sopra Steria tilbyder en bred vifte af tjenester inden for en række områder. Gør dine udfordringer til muligheder, gerne med os og vores eksperter, der er opdateret på discipliner og teknologitrends.

Automation & RPA System Development HoloLens & Mixed Reality Work Flow

Offentlig Sektor Forsvar & Beredskab Finans, Bank & Forsikring

Udvalgte kunde referencer

Læs mere om de spændende projekter vi har løftet sammen med vores kunder

Designsystem som transformationsværktøj

Udvikling og implementering af ABAservice app

Øget overblik og oppetid hos Hovedstadens Beredskab

Thorshavn Kommune: Visualisering af byggeprojekt med Mixed Reality

Procesautomatisering hos Hovedstadens Beredskab

 

Trade Point: Minimerer antallet af systemer og omkostninger med Microsoft Dynamics 365

Sampension: Den digitaliserede pensionskasse

NordGen: Nordens fremtidige spisekammer sikres

Trackunit: Global kundehåndtering i skyen