NordGen: Nordens fremtidige spisekammer sikres

| Læsetid: minutter

I den svenske by Alnarp tæt på Malmø ligger det nordiske genressourcecenter, NordGen, som af Nordisk Ministerråd har fået til opgave at sikre bæredygtig anvendelse af planter, husdyr og skove. Deres fornemste opgave er at opbevare genmateriale og skabe viden, der kan bidrage til at sikre en bred mangfoldighed af genetiske ressourcer i fødevarer og landbrug i Norden. Som en del af dette arbejde forsker NordGen i, hvordan vores planter skal overleve de klimaforandringer, vi ser i Norden.

– Klimaforandringerne har allerede sat massive fodaftryk på vores afgrøder her i Norden, og det er blevet alt vigtigere at vi får indsamlet detaljeret viden om, hvordan vores afgrøder kan overleve og trives i de nye og barskere klimaforhold, vi kommer til at se fremover. Vores forskning skal i bund og grund sikre Nordens fremtidige spisekammer, fortæller NordGens direktør, Lise Lykke Steffensen.

Uden data er vi intet værd

Kort efter sin ansættelse tog Lise Lykke Steffensen fat på samtlige medarbejdere for at forstå, hvad deres største udfordringer var. Alle som én pegede på problemer med organisationens it:

Alle data om de mange frø i NordGens frysere blev registreret og analyseret i et ældre data management-system, der både var svært at arbejde med for NordGens medarbejdere og svært at videreudvikle

Interne og eksterne projekter blev ikke understøttet af en sammenhængende it-platform, og derfor fungerede samarbejde og deling af viden ikke effektivt

NordGens servere var modne til udskiftning, og der var fare for tab af data

– Som forskningscenter er vi fuldstændigt afhængige af vores data. Vi skal kunne indsamle, opbevare og dele data, og vi kan ikke tåle, at data på nogen måde går tabt eller er svære at finde og dele, fortæller Lise Lykke Steffensen.

For at løse disse udfordringer inviterede NordGen Sopra Steria til at hjælpe med at afklare, hvordan it bedst muligt kunne understøtte forskningscentret fremover.

Det helt rigtige data management-system

Som et første og altafgørende skridt på vejen gennemførte Sopra Sterias danske konsulenter en grundig afklaringsproces. Dels for at afdække hvad et nyt data management-system skulle kunne nu og i fremtiden, dels for at kunne vurdere hvilket data management-system, der bedst levede op til NordGens krav og behov.

− Jeg kan slet ikke udtrykke, hvor fint Sopra Sterias konsulenter har håndteret hele processen. De gennemførte en meget grundig analyse af vores situation på en superfin og respektfuld måde. De var meget åbne og spurgte flere gange, om det var i orden, at de tog en workshop mere med både medarbejdere og ledelse. Tid er penge, også for Sopra Steria, men det var evident, at de simpelthen ville være sikre på, at deres rådgivning blev optimal. Vi satte enormt meget pris på denne grundighed og den respekt for andres faglighed, som de udviste, siger Lise Lykke Steffensen.

Hun fortæller, at medarbejderinddragelsen var uden sidestykke. Alles ønsker til fremtiden, og ønsker til hvordan det nye system skulle se ud, blev medregnet i Sopra Sterias endelige anbefaling af nyt data management-system.

Afklaringsprocessen ledte til en rapport fra Sopra Steria med de anbefalinger og beslutningsgrundlag, der gjorde at NordGens ledelse kunne træffe beslutning om at vælge det anbefalede data management-system. Rapporten har desuden dannet grundlag for det udbudsmateriale, der skal lede til selve udskiftningen.

Samarbejde er alfa og omega

NordGen arbejder løbende med projekter, hvori der indgår både interne og eksterne projektteams. Når alle NordGens medarbejdere samtidigt ansættes på fireårige kontrakter, der maksimalt må forlænges én gang, så betyder det, at der er en lang række mennesker involveret i de mange projekter, der gennemføres. Og netop derfor er samarbejde og effektiv vidensdeling alfa og omega for et forskningscenter som NordGen.

De skiftende medarbejdere har igennem årene bragt forskellige systemer ind i organisationen, mens ældre systemer ikke blev udfaset. NordGens systemlandskab var derfor blevet komplekst og usammenhængende, hvilket betød, at deling af data og dokumenter var blevet en daglig udfordring – der var behov for en ny, sammenhængende og fælles platform.

− Det var ikke længere holdbart, og vi fik derfor Sopra Sterias hjælp til at flytte desktop-miljøet fra Linux til Office 365. Det har givet os en platform, hvorfra vi meget lettere kan samarbejde i projekter – både internt og eksternt, siger Lise Lykke Steffensen.

I dag har NordGen en Office 365-serviceaftale med Sopra Steria, som er klar til at rykke ud ved behov.

Vi rykker data ud i skyen

NordGens data management-system, deres websites og en række andre systemer blev drevet på fysiske servere, placeret på NordGens lokation. Serverne var udskiftningsmodne og dermed var risikoen for datatab stor. Her blev Sopra Steria også bedt om at afklare, hvilke behov og muligheder NordGen havde:

− Sopra Steria har igen leveret et grundigt stykke arbejde med at afdække vores konkrete behov, samt evaluere vores forskellige muligheder. I processen fravalgte de endda deres egen cloud-løsning, og det vidner endnu engang om deres professionalisme, fortæller Lise Lykke Steffensen.

Sopra Steria hjælper på nuværende tidspunkt NordGen med at migrere til Microsoft Azure.

Den særlige svenske konsensus-kultur er en faktor, der ikke må overses

− Som en nordisk organisation er vi meget præget af vores placering i Sverige, og jeg kan kun sige, at hele projektet udelukkende er lykkedes på grund af Sopra Sterias imødekommenhed, empati og høje grad af professionalisme. Med vores organisation var det slet ikke gået med konsulenter, som kommer ind og fortæller, hvor skabet skal stå. Så var intet blevet til noget. Jeg er meget tilfreds, siger Lise Lykke Steffensen til afslutning.

Om det er raketopsendelser eller teknologiske banebrydninger, vi vil se i et fremtidigt tilbageblik, afhænger af øjnene, der ser. Hvad vi alle derimod mærker mere direkte, er konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer. Med uvurderlig hjælp fra NordGen er vi dog godt klædt på til selv at kunne fylde vores spisekamre i fremtiden også.

Når vi om 10 år kigger tilbage, vil klimaforandringerne have præget os alle sammen. Med NordGens hjælp er vi heldigvis klædt godt på til fortsat selv at kunne fylde vore spisekamre.

Har du lyst til at høre mere om data management eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: Rasmus.Halvor@soprasteria.com

Kontakt os

application-management

application-performance-monitoring-management

automatisering-af-forretningsprocesser

customer-experience-customer-service-management

data-analytics

it-strategi-governance-rådgivning

kundeoplevelser-og-relationer

Lignende indhold