Thorshavn Kommune: Visualisering af byggeprojekt med Mixed Reality

| Læsetid: minutter

Bedre borgerinddragelse med Mixed Reality

Thorshavn Kommune, den største kommune på Færøerne havde et ønske om at give borgere, politikere og andre interessenter en oplevelse af, hvordan en færdig bygning ville se ud i de planlagte omgivelser, inden byggeriet blev påbegyndt. Den udfordring kommunen havde, relaterede sig til at mange stakeholders og borgere har indvendinger til nye bygningsprojekter, hvorfor der også afholdes nabohøringer, hvor disse indvendinger italesættes. Her havde Thorshavn Kommune et ønske om at give samtlige stakeholders bedre forudsætninger for at træffe beslutninger omkring nybyg og ultimativt fremskynde godkendelsesprocessen.

Leverancen bestod i en visualisering af en konkret bygning som et Hologram, baseret på arkitekttegninger. Den gennemførte leverance var en Proof of Concept løsning (PoC) med henblik på at vise mulighederne med HoloLens teknologien. Her demonstrerede vi hologrammet af bygningen i dens naturlige omgivelser på den lokation, hvor byggeriet er tiltænkt. Til dette blev Microsoft HoloLens anvendt til at skabe en Mixed Reality løsning, hvor et digitalt lag blev lagt på virkeligheden i form af HD-hologrammer. Som en del af leverancen blev det kommende lejlighedskompleks placeret på den ønskede lokation, fra en veldefineret udkigspost, som hologram. Ved at projektere en 3D model i Mixed Reality, får projektets interessenter et bedre og mere virkelighedsnært syn på byggeriet. Hologrammet kan dermed skabe stor værdi i forbindelse med nabohøringer og andre godkendelsesprocesser, hvor stakeholders får et realistisk billede af, hvordan byggeriet i Thorshavn Kommune vil komme til at se ud. Dette vil lede til en høj grad af borgerindragelse, som også var et stort ønske fra Thorshavn Kommune.

Leverance af projekt i Thorshavn.
Visualisering af lejlighedskompleks som hologram
via. HoloLens Mixed Reality briller.

Del-leverance. Billed- og videodemo af hologrammet
placeret i Københavns havn.

Kundens situation

Thorshavn Kommune oplever udfordringer ved opførelsen af nybyggeri i forbindelse med godkendelse af byggeprojekter samt ved borgerinddragelse i disse byggebeslutninger. På Færøerne har de en utrolig smuk natur, som borgere og andre interessenter er nervøse for at ødelægge med opførelsen af større byggerier. Derfor har man i Thorshavn Kommune såkaldte nabohøringer, hvor borgere kan få et indblik i kommende byggeprojekter og komme med indvendinger til et planlagt byggeri. Der skal tages stilling til naturhensyn, højden, skyggedannelse på andre bygninger, udsigten til  udsigten til hav og fjelde samt blokering af naturudsigten fra omkringliggende bygninger.

Thorshavn Kommune ønsker en bedre måde at inddrage borgerne i byggeprojekter og nabohøringer, samt at give alle interessenterne et billede af bygningens udformning, størrelse og udtryk i næromgivelserne. Ved at inddrage borgerne i opførelsen af nye bygninger, er det Thorshavn Kommunes mål at kunne skabe større medbestemmelse og accept af de byggerier, der planlægges, samt få en sundere debat som dermed mindsker antallet af indvendinger der kommer, når byggerierne allerede er opført.

Sopra Sterias bidrag

Vi foreslog Thorshavn Kommune at anvende Microsoft HoloLens til at skabe en mixed reality løsning, der visualiserer 3D arkitekttegninger som hologrammer. Præsentationen af det kommende lejlighedskompleks i Thorshavn, som hologram, blev vist i eksakt størrelse på den byggegrund, hvor byggeprojektet er tiltænkt.

HoloLens teknologien gjorde det muligt at vise Thorshavn Kommune et lag af digitale oplysninger oven på den virkelige verden med HD-hologrammer. Leverancen inkluderede også udviklingen af en specialløsning, der gør Thorshavn Kommune i stand til at "fastlåse" hologrammet af lejlighedskomplekset til en bestemt placering. Desuden konstruerede vi en "håndmenu", adapteret fra Microsofts Mixed Reality Toolkit, til at placere bygningen på længere afstand, så bygningen kunne placeres på den tiltænkte byggegrund.

Foruden 1:1 3D modellen af byggeriet, leverede vi også en virtuel 3D model i størrelsen 1:100, så det var muligt for kunden, at se og gå rundt om bygningen og se hele bygningens udformning i lille format.

En værdifuld del-leverance bestod også i at placere og præsentere lejlighedskomplekset i Københavns havn for kunden, inden den egentlige demo på Færøerne. Dette gav Thorshavn Kommune mulighed for at få et indblik i omfanget af leverancen.

Leverancen var en Proof of Concept (PoC) løsning, der, som en del af et discover-forløb, gav Thorshavn Kommune et indledende indblik i, hvad HoloLens teknologien kan. Dermed var grundlaget for en produktionsklar løsning i et videre accelerate forløb lagt.

Værdi for kunden

Thorshavn Kommune blev sammen med arkitekterne i stand til at se bygningen i virkelighedsnære omgivelser på den byggegrund, hvor den er tiltænkt. Brugen af HoloLens giver alle projektets interessenter bedre mulighed for at kunne forholde sig til byggeriet og dermed er det forventeligt, at kommunen, med denne teknologi, fremadrettet kan fremskynde godkendelsesprocesser af nye byggerier.

Projektet er en Proof of Concept (PoC), hvorfor den primære værdi for kunden ligger i demonstrationen af teknologiens muligheder og dermed forståelsen for, hvad der er muligt med Mixed Reality via. HoloLens. Som en del af denne PoC fik Thorshavn Kommune og arkitekterne således demonstreret, hvordan det kommende lejlighedskompleks ville passe ind i det omkringliggende miljø samt en forståelse for bygningens højde og indvirkningen på den omkringliggende natur.

Som en del af leverancen fik kunden udleveret to sæt HoloLens briller, samt en instruktion i placering af hologrammet af lejlighedskomplekset. Dette giver Thorshavn Kommune mulighed for selv at fremvise lejlighedskomplekset til andre interessenter i projektet. Således er det ikke kun de IT-ansvarlige og andre projektdeltagere, der kan se bygningerne som hologrammer, men dette giver også kommunen mulighed for at benytte teknologien til direkte borgerinddragelse. Hermed kan HoloLens projektet skabe værdi i nabohøringer, hvor kommunen gennem deres HoloLens-enheder kan afholde sessioner, hvor borgere og andre interessenter kan få demonstreret kommende byggeprojekter og give både borgere og kommunen værdi ved at højne kvaliteten af deres beslutningsgrundlag.

Desuden åbner PoC'en op for en række idéer til yderligere anvendelsesområder for Mixed Reality samt en forståelse af, hvordan en produktionsklar version vil kunne ses fra flere områder af byen fra prædefinerede udkigsposter. Hertil kommer også muligheden for at "gemme" hologrammerne i naturomgivelser bag eksempelvis træer og andre objekter, samt at give en bedre forståelse for bygningens skyggedannelse i dets omgivelser.

Kompetencer i projektet

Projektet er kørt som et agilt udviklingsprojekt og der er i projektgruppen opbygget kompetencer med agil projektstyring og projektledelse. Fremgangsmåden for discover-forløbet er taget med udgangspunkt i Sopra Sterias innovations- og projektframework Lean Next, der har ligget til grund for udviklingen af Proof of Concept løsningen.

I det agile projekt blev der udviklet i Unity3D med Microsofts Mixed Reality Toolkit. Koden i løsningen blev skrevet i C# .Net Framework. Til klargøring og levering af løsningen var det også nødvendigt at lave diverse opsætninger i Microsoft Azure og Microsoft Visual Studio. Ydermere er MRTK og 3D manipulation anvendt med brug af Unity som underliggende engine. Desuden er der blevet stiftet bedre kendskab til Microsoft HoloLens og Mixed Reality som teknologi og dets anvendelsesområder. Det er det første projekt omhandlende HoloLens i dansk Sopra Steria regi, og projektet har dermed bidraget til en en dybere forståelse og use-cases og teknologiens muligheder og begrænsninger.

Har du lyst til at høre mere om HoloLens eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: Rasmus.Halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Rasmus Halvor

Rasmus Halvor

Director of Sales And Business Development