Automation & RPA

Frigiv flere ressourcer med Automation og RPA

Vi kan hjælpe med at automatisere din virksomheds administrative arbejdsopgaver, som ofte er gentagne, ensartede og tunge. I får, eksempelvis, frigivet mere tid til medarbejderne, bedre kvalitet i jeres arbejdsprocesser og reduceret responstiden mod jeres kunder og det giver flere tilfredse kunder og gladere medarbejdere.

Hvad er Automation og RPA?

RPA (Robotic Process Automation), Kontorrobotter, Datadrevet Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Process Mining og Workflow er alle teknologier vi har samlet under betegnelsen Automation og er områder, hvor vi kan levere alt lige fra analyse, til udvikling, implementering og drift.

Automatisering er en software eller kontorrobot som kan lave gentagne og repetitive handlinger på en computer, ligesom et menneske kan. Denne software kan navigere på en skærm og eksempelvis sende e-mails, udføre copy/paste handlinger, åbne og lukke programmer eller hente og beregne data på tværs af systemer.

Den kan efterligne en medarbejders beslutningsgrundlag og handlinger ved at bruge og interagere med programmer i computerens system. Det kan eksempelvis være gentagne og ofte tunge administrative opgaver som betaling af regninger, søge refusion ved sygdom eller flexjob, opretning af kunder eller varer, udføre kontroller, opdatere rapporter og meget andet.

Få en gratis RPA foranalyse og se gevinsterne ved at arbejde med automation

Kontakt os

Gevinster ved Automation og RPA

  • Større agilitet: Med brug af AI, RPA mv. får du mulighed for at levere produkter og services, som du ikke før havde mulighed for at levere.
  • Frigiv tid: Du får ”robotter” til at tage hånd om de kedelige opgaver og frigiver tid til dine medarbejdere så de kan få tid til mere spændende arbejdsopgaver.
  • Større indsigt og databaserede beslutninger: Større databaseret indsigt i dine processer.
  • Øget medarbejdertilfredshed: Høj faglig tilfredshed for medarbejderen, der kan bruge deres tid på de spændende opgaver
  • Færre fejl og øget compliance og sikkerhed: robotter laver kun hvad den er programmeret til.
  • Større kundetilfredshed: Processer du har automatiseret kan eksekveres udenfor almindelig arbejdstid og i ferier og kan leveres hurtigere.

Hvorfor vælge Automation og RPA?

Med en Automation implementering kan din virksomhed eller organisation høste en masse fordele, da kontorrobotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet med markant nedsat  risiko for fejl. EN RPA løsning er nem og hurtig at implementere og kræver begrænset involvering af egen it-afdeling. Generelt kan RPA effektivisere processer i mange forskellige forretningsfunktioner i kundeservice, HR, bogholderi, med flere og i mange forskellige brancher.

Vi har stor erfaring og arbejder meget med vores kunder i bl.a. Offentlig administration, Forsvar & BeredskabPension, bank og forsikring. Automation skal ikke erstatte medarbejdere men være en solid støtte i deres daglige arbejde og da automatisering frigør ressourcer hos medarbejderne, kan de i stedet for rutineprægede opgaver, nu fokusere og bruge deres kompetencer på sjovere og mere værdiskabende opgaver. Kundesager bliver håndteret og afsluttet langt hurtigere og med en højere kvalitet og det giver en langt højere kundetilfredshed.

Ønsker I at komme i gang med automatisering og RPA?

Analyse. For dig der gerne vil i gang, og ikke allerede har et setup, starter vi med et forløb i behov og Idé fasen. Vi vil sammen med dig identificerer de første 3-5 automatiseringskandidater. De evalueres ud fra kvalitative, kvantitative benefits og ud fra hvor krævende de er at udvikle.

Udvikling. Når du er klar til at sætte i gang med dem, vi i samspil, har vurderet som bedste kandidater, går vi ind i fasen udvikling. Et udviklingsforløb kan bygge på et mindre Proof of Concept (PoC) forløb, hvor teknologien og konceptet bevises.

Governance. Sættes processen i drift vil vi rådgive og hjælpe med køb af licenser, etablering af roller og ansvar samt sikre, at der også er etableret en styring af kommende automationsinitiativer. Med den rette software kan det være enkelt og meget fordelagtigt at automatisere manuelle processer. Hvis du effektivt vil eliminere ineffektive manuelle opgaver og ændre den måde, virksomheden fungerer på, skal du vide, hvilke processer der holder dig tilbage, forstå dine automatiseringsmuligheder, administrere implementeringen, sørge for undervisning og måle, om du har succes.

Få den rette hjælp fra vores RPA eksperter

Få den rette hjælp til at automatisere jeres systemer og arbejdsprocesser, for der kan være mange indgange til automation og i mange tilfælde, er du måske allerede i gang med automatisering i en eller anden grad. Vi har mange års erfaring med Automation og RPA-udvikling og vi kan hjælpe dig, uanset om du har været i gang i længere tid, er nystartet men måske ikke rigtig lykkedes, eller hvis du slet ikke er startet op endnu. Vi har både forretningsmæssige og tekniske eksperter til at hjælpe dig, uanset hvad navnet på teknologien er.

Kontakt os

Vores Framework

I Sopra Steria anvendes nedenstående rammeværk i vores automatiseringsprojekter. Rammeværket illustrerer 4 områder, som indeholder alle de aktiviteter vi ser, som skal til for at kunne levere automatiserede processer på en intelligent og effektiv måde.

Rammeværket tilpasses virksomhedens unikke setup og skræddersyes til virksomhedens behov og ønsker ved opstart. Rammeværket er agilt og iterativt i sin projekttilgang, som fordrer kontinuerligt arbejde med at analysere, udvikle og drifte.

 

Herudover skal der sikres en overordnet governance model, således styring af de overordnede rammer kan sikre at interne og eksterne krav overholdes. Det giver de bedste forudsætninger for at kunne skalere automatiseringsindsatsen.

Planlægning: Der laves en klar automatiseringsstrategi, som kommunikeres ud til de områder som indgår I automatiseringen. En Business case bør der laves, som udspringer af strategien. Prioriteringen af de enkelte processer til automatisering vil ofte være styret af business casen, men andre faktorer kan også spille ind og som du kan se i afsnittet ’Gevinster ved Automation’ ovenfor. Ressourcestyring skal sikre, at du får det maksimale ud af dine ressourcer, ved at sørge for at der hele tiden er nok at lave og nok til at lave det der er planlagt.

Evaluering: Vi anbefaler at du holder ”RUS”, eller ”Robot Udviklings Samtaler”, med jeres robotter for at følge op på deres performance og potentiale, på samme måde som du gør med dine medarbejdere. Er der potentiale for at automatisere processen yderligere, ved at lave en procesoptimering? Er der kommet en teknisk smartere måde at gøre noget på, som kan forbedre processen på?

Procesafdækning: Du bør jævnligt besøge afdelinger og finde automatiseringskandidater, ligesom du bør etablere en måde, hvorpå forretningen kan komme med forslag til jer. Du skal etablere en standard for kravspecifikationen, og definere hvad den skal indeholde, og om den også skal bruges som vedvarende dokumentation. Du skal tage stilling til hvordan ændringsønsker rapporteres ind, og hvordan skal de beskrives og håndteres. Vurdér om ændringen optimalt løses ved ændring af RPA, system eller forretningsprocessen.

Brugerdreven udvikling

Udvælg dine processer og identificer de procedurer, som er komplicerede, omkostningstunge eller ineffektive og ranger dem derefter.

Lav forarbejdet. Er der andre organisationer som har haft succes med at automatise lignende processer. Brugerdrevet udvikling giver værdi for selve løsningen, da du ved at involvere de brugere, får indsigt i deres dagligdag, behov og arbejdsprocesser. I skal ud og mærke de reelle brugere så der bygges noget, der rent faktisk tages i brug og som vil skabe den største værdi.

Videreuddan og kommunikér
med dine medarbejdere. Vær sikker på at alle er klar over, at der bliver implementeret og at der er adgang til nye værktøjer, som gør deres arbejdsliv nemmere. Tilbyd dem den undervisning, der skal til for at gøre implementeringen nemmere.

Målbare løsninger.
Begynd med det samme med at måle, om de nye processer er vellykkede. Hvis du holder styr på de foruddefinerede nøgletal, så bliver effektiviteten af de automatiserede arbejdsgange klarlagt, og du kan foretage relevante justeringer.

Har du lyst til at høre mere om Automation eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail Rasmus.Halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Kontakt os

Rasmus Halvor
Rasmus Halvor
Director of Sales And Business Development

Procesautomatisering hos Hovedstadens Beredskab

 

Trade Point: Minimerer antallet af systemer og omkostninger med Microsoft Dynamics 365

Sampension: Den digitaliserede pensionskasse

Trackunit: Global kundehåndtering i skyen

| Sebastian Wrede

Teknologiske Fremskridt: Sikring af Privatliv i Datadrevne Tider

| Per Holst

Pareto og RPA

| Sopra Steria Danmark

Hvordan kan finansdirektøren gøre brug af ai