Automation og RPA Sopra Steria

Automation & RPA

Frigiv flere ressourcer med Automation

Vi kan hjælpe med at automatisere din virksomheds administrative arbejdsopgaver, som ofte er gentagne, ensartede og tunge. I får, eksempelvis, frigivet mere tid til medarbejderne, bedre kvalitet i jeres arbejdsprocesser og reduceret responstiden mod jeres kunder og det giver flere tilfredse kunder og gladere medarbejdere.

Hvad er Automation?

RPA (Robotic Process Automation), Kontorrobotter, Artificial Intelligence, Machine Learning, Proces Mining og Workflow er alle teknologier vi har samlet under betegnelsen Automation og er områder, hvor vi kan levere alt lige fra analyse, til udvikling, implementering og drift.

Automatisering er en software eller kontorrobot som kan lave gentagne og repetitive handlinger på en computer, ligesom et menneske kan. Denne software kan navigere på en skærm og eksempelvis sende e-mails, udføre copy/paste handlinger, åbne og lukke programmer eller hente og beregne data på tværs af systemer.

Den kan efterligne en medarbejders beslutningsgrundlag og handlinger ved at bruge og interagere med programmer i computerens system. Det kan eksempelvis være gentagne og ofte tunge administrative opgaver som betaling af regninger, søge refusion ved sygdom eller flexjob, opretning af kunder eller varer, udføre kontroller, opdatere rapporter og meget andet.

Så Gevinsterne ved at arbejde med automation dækker stort set alle tænkelige kvantitative og kvalitative benefits.

Gevinster ved Automation

 • Større agilitet: Med brug af AI, RPA mv. får du mulighed for at levere produkter og services, som du ikke før havde mulighed for at levere.
 • Frigiv tid: Du får ”robotter” til at tage hånd om de kedelige opgaver og frigiver tid til dine medarbejdere så de kan få tid til mere spændende arbejdsopgaver.
 • Større indsigt og databaserede beslutninger: Større databaseret indsigt i dine processer.
 • Øget medarbejdertilfredshed: Høj faglig tilfredshed for medarbejderen, der kan bruge deres tid på de spændende opgaver
 • Færre fejl og øget compliance og sikkerhed: robotter laver kun hvad den er programmeret til.
 • Større kundetilfredshed: Processer du har automatiseret kan eksekveres udenfor almindelig arbejdstid og i ferier og kan leveres hurtigere.
Customer Relationship Management
Automation og RPA Sopra Steria

Hvorfor vælge Automation?

Med en Automation implementering kan din virksomhed eller organisation høste en masse fordele, da kontorrobotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet med markant nedsat risiko for fejl. EN RPA løsning er nem og hurtig at implementere og kræver begrænset involvering af egen it-afdeling.

Generelt kan RPA effektivisere processer i mange forskellige forretningsfunktioner i kundeservice, HR, bogholderi, med flere og i mange forskellige brancher. Vi har stor erfaring og arbejder meget med vores kunder i bl.a. Offentlig administration, Forsvar & BeredskabFinans, bank og forsikring.

Automation skal ikke erstatte medarbejdere men være en solid støtte i deres daglige arbejde og da automatisering frigør ressourcer hos medarbejderne, kan de i stedet for rutineprægede opgaver, nu fokusere og bruge deres kompetencer på sjovere og mere værdiskabende opgaver.

Kundesager bliver håndteret og afsluttet langt hurtigere og med en højere kvalitet og det giver en langt højere kundetilfredshed.

Få hjælp fra vores RPA konsulenter til at automatisere jeres systemer og arbejdsprocesser

Der kan være mange indgange til automation og i de fleste tilfælde er du allerede i gang med Automation i en eller anden grad. Vi har mange års erfaring med Automation og RPA udvikling og kan hjælpe dig uanset om du har været i gang i længere tid, er nystartede men måske ikke rigtig lykkedes, eller hvis du slet ikke er startet op. Vi har både forretningsmæssige og tekniske eksperter til at hjælpe dig uanset, hvad navnet på teknologien er.

 

Er I allerede i gang med automatiseringen? 

Hvis du allerede er gået i gang med automation og der er organisatorisk opbakning til at skalere og optimere det, kan vi hjælpe dig med at få overblik over dit modenhedsniveau og via en analyse give dig vores anbefaling til hvordan du bedst får optimeret dit eksisterende setup. 

Modenhedsanalyse

Via en modenhedsanalyse vil du få indsigt i nuværende situation på følgende områder:

 • Styring
 • Behov og idé
 • Udvikling
 • Drift

Analysens udfald vil være katalog over primære optimeringspotentialer samt prioritering heraf.

Modenhedsanalyse - Sopra Steria
Automatisering og RPA - Sopra-Steria

Ønsker I at komme i gang med automatisering?

Behov og idé. For dig der gerne vil i gang, og ikke allerede har et setup, starter vi med et forløb i behov og Idé fasen. Vi vil sammen med dig identificerer de første 3-5 automatiseringskandidater. De evalueres ud fra kvalitative, kvantitative benefits og ud fra hvor krævende de er at udvikle. 

Udvikling. Når du er klar til at sætte i gang med dem, vi i samspil, har vurderet som bedste kandidater, går vi ind i fasen udvikling. Et udviklingsforløb kan bygge på et mindre Proof of Concept (PoC) forløb, hvor teknologien og konceptet bevises.  

Drift & Styring. Sættes processen i drift vil vi rådgive og hjælpe med køb af licenser, etablering af roller og ansvar samt sikre, at der også er etableret en styring af kommende automationsinitiativer.  

Med den rette software kan det være enkelt og meget fordelagtigt at automatisere manuelle processer. Hvis du effektivt vil eliminere ineffektive manuelle opgaver og ændre den måde, virksomheden fungerer på, skal du vide, hvilke processer der holder dig tilbage, forstå dine automatiseringsmuligheder, administrere implementeringen, sørge for undervisning og måle, om du har succes.

Disse trin kan lette implementeringen og gøre en automatisering af arbejdsprocesserne nemmere.

 • Udvælg dine processer og identificer de procedurer, som er komplicerede, omkostningstunge eller ineffektive og ranger dem derefter.
 • Lav forarbejdet. Er der andre organisationer som har haft succes med at automatise lignende processer.
 • Brugerdrevet udvikling giver værdi for selve løsningen, da du ved at involvere de brugere, får indsigt i deres dagligdag, behov og arbejdsprocesser. I skal ud og mærke de reelle brugere så der bygges noget, der rent faktisk tages i brug og som vil skabe den største værdi.  
 • Videreuddan og kommunikér med dine medarbejdere. Vær sikker på at alle er klar over, at der bliver implementeret og at der er adgang til nye værktøjer, som gør deres arbejdsliv nemmere. Tilbyd dem den undervisning, der skal til for at gøre implementeringen nemmere.
 • Målbare løsninger. Begynd med det samme med at måle, om de nye processer er vellykkede. Hvis du holder styr på de foruddefinerede nøgletal, så bliver effektiviteten af de automatiserede arbejdsgange klarlagt, og du kan foretage relevante justeringer.

Har du lyst til at høre mere om Automation eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 20 62 42 39 eller på mail henrik.hajslund@soprasteria.dk

Kontakt os

Henrik Hajslund

Henrik Hajslund

Sales Director

Procesautomatisering hos Hovedstadens Beredskab

 

Trade Point: Minimerer antallet af systemer og omkostninger med Microsoft Dynamics 365

Sampension: Den digitaliserede pensionskasse

Tiltræk de bedste medarbejdere med Automatisering

| Brian Høj Andersen

Frigiv ressourcer med Process Mining

| Sinan Beyarslan

Skal din nye kollega være en robot?

| Christian Bendtsen