Automation og RPA Sopra Steria

Automation & RPA

Frigør ressourcer med RPA

RPA er et program eller software, der programmeres til at udføre de samme regelstyrede og manuelle opgaver som en medarbejder. Derfor kalder man ofte RPA for en virtuel ”medarbejder”. RPA’s rolle er ikke at erstatte medarbejderen, men i stedet at automatisere processer for at frigøre tid til andre og mere værdiskabende opgaver. 

Gevinster ved RPA 

  • Udfører gentagne opgaver hurtigere end en medarbejder 

  • Arbejder uforstyrret 24/7  

  • Færre fejl og sikring af optimale datahåndteringsprocesser 

  • Kan udføre delprocesser og dermed agere ”personlig assistent” for medarbejdere  

  • Etablering af datagrundlag og indsigt i processer  

  • Frigør tid til at fokusere på opgaver, der kræver kreativitet, følelsesmæssig intelligens, ræsonnement, dømmekraft og interaktion mellem mennesker 

  • Høj faglig tilfredshed for medarbejderen, der kan bruge deres tid på de spændende opgaver 

Customer Relationship Management
Automation og RPA Sopra Steria

Kom i gang med RPA 

Sammen screener vi relevante processer og udarbejder et katalog for mulige indsatser i netop jeres virksomhed. Vi leverer en konkret liste med proceskandidater, der hver især er scoret på kompleksitet, benefit mv. med det formål, at gøre jer i stand til at vurdere, om det giver mening at tage yderlige skridt på RPA og automatiseringsrejsen. 

Proof of Concept (PoC) 

Indledningsvist vil vi udarbejde en PoC på en udvalgt proces. Det gør vi typisk ved at automatisere en proces end-to-end og lægge den i produktion, så I ved selvsyn kan se og vurdere værdien af at automatisere en eller flere af jeres processer. Desuden giver det indsigt og viden om, hvorvidt UIPath eller Microsoft Power platform er den rette løsning for jer. Igennem PoC demonstererer vi, hvordan RPA kan ændre automatiseringstilgangen for jer. 

Skalér jeres RPA-initiativ 

Hvis I allerede er gået i gang med RPA og der er organisatorisk opbakning til at skalere projektet, kan vi hjælpe jer med at få overblik over jeres modenhedsniveau og med attage det næste skridt videre.

Henrik Hajslund

Henrik Hajslund

Sales Director

Procesautomatisering hos Hovedstadens Beredskab

 

Trade Point: Minimerer antallet af systemer og omkostninger med Microsoft Dynamics 365

Sampension: Den digitaliserede pensionskasse

Tiltræk de bedste medarbejdere med Automatisering

| Brian Høj Andersen

Frigiv ressourcer med Process Mining

| Sinan Beyarslan

Skal din nye kollega være en robot?

| Christian Bendtsen