Automation & RPA

Frigiv flere ressourcer med Automation og RPA

Vi kan hjælpe med at automatisere din virksomheds administrative arbejdsopgaver, som ofte er gentagne, ensartede og tunge. I får, eksempelvis, frigivet mere tid til medarbejderne, bedre kvalitet i jeres arbejdsprocesser og reduceret responstiden mod jeres kunder og det giver flere tilfredse kunder og gladere medarbejdere.

Hvad er Automation og RPA?

RPA (Robotic Process Automation), Kontorrobotter, Artificial Intelligence, Machine Learning, Proces Mining og Workflow er alle teknologier vi har samlet under betegnelsen Automation og er områder, hvor vi kan levere alt lige fra analyse, til udvikling, implementering og drift.

Automatisering er en software eller kontorrobot som kan lave gentagne og repetitive handlinger på en computer, ligesom et menneske kan. Denne software kan navigere på en skærm og eksempelvis sende e-mails, udføre copy/paste handlinger, åbne og lukke programmer eller hente og beregne data på tværs af systemer.

Den kan efterligne en medarbejders beslutningsgrundlag og handlinger ved at bruge og interagere med programmer i computerens system. Det kan eksempelvis være gentagne og ofte tunge administrative opgaver som betaling af regninger, søge refusion ved sygdom eller flexjob, opretning af kunder eller varer, udføre kontroller, opdatere rapporter og meget andet.

Få en gratis RPA foranalyse og se gevinsterne ved at arbejde med automation

Kontakt os

Gevinster ved Automation og RPA

 • Større agilitet: Med brug af AI, RPA mv. får du mulighed for at levere produkter og services, som du ikke før havde mulighed for at levere.
 • Frigiv tid: Du får ”robotter” til at tage hånd om de kedelige opgaver og frigiver tid til dine medarbejdere så de kan få tid til mere spændende arbejdsopgaver.
 • Større indsigt og databaserede beslutninger: Større databaseret indsigt i dine processer.
 • Øget medarbejdertilfredshed: Høj faglig tilfredshed for medarbejderen, der kan bruge deres tid på de spændende opgaver
 • Færre fejl og øget compliance og sikkerhed: robotter laver kun hvad den er programmeret til.
 • Større kundetilfredshed: Processer du har automatiseret kan eksekveres udenfor almindelig arbejdstid og i ferier og kan leveres hurtigere.

Hvorfor vælge Automation og RPA?

Med en Automation implementering kan din virksomhed eller organisation høste en masse fordele, da kontorrobotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet med markant nedsat risiko for fejl. EN RPA løsning er nem og hurtig at implementere og kræver begrænset involvering af egen it-afdeling.

Generelt kan RPA effektivisere processer i mange forskellige forretningsfunktioner i kundeservice, HR, bogholderi, med flere og i mange forskellige brancher. Vi har stor erfaring og arbejder meget med vores kunder i bl.a. Offentlig administration, Forsvar & BeredskabFinans, bank og forsikring.

Automation skal ikke erstatte medarbejdere men være en solid støtte i deres daglige arbejde og da automatisering frigør ressourcer hos medarbejderne, kan de i stedet for rutineprægede opgaver, nu fokusere og bruge deres kompetencer på sjovere og mere værdiskabende opgaver. Kundesager bliver håndteret og afsluttet langt hurtigere og med en højere kvalitet og det giver en langt højere kundetilfredshed.

 

Få hjælp fra vores RPA-konsulenter

Få den rette hjælp fra vores RPA eksperter til at automatisere jeres systemer og arbejdsprocesser, for der kan være mange indgange til automation og i mange tilfælde, er du måske allerede i gang med automatisering i en eller anden grad. Vi har mange års erfaring med Automation og RPA-udvikling og vi kan hjælpe dig, uanset om du har været i gang i længere tid, er nystartet men måske ikke rigtig lykkedes, eller hvis du slet ikke er startet op endnu. Vi har både forretningsmæssige og tekniske eksperter til at hjælpe dig, uanset hvad navnet på teknologien er.

Ønsker I at komme i gang med automatisering og RPA?

Analyse. For dig der gerne vil i gang, og ikke allerede har et setup, starter vi med et forløb i behov og Idé fasen. Vi vil sammen med dig identificerer de første 3-5 automatiseringskandidater. De evalueres ud fra kvalitative, kvantitative benefits og ud fra hvor krævende de er at udvikle. 

Udvikling. Når du er klar til at sætte i gang med dem, vi i samspil, har vurderet som bedste kandidater, går vi ind i fasen udvikling. Et udviklingsforløb kan bygge på et mindre Proof of Concept (PoC) forløb, hvor teknologien og konceptet bevises.  

Governance. Sættes processen i drift vil vi rådgive og hjælpe med køb af licenser, etablering af roller og ansvar samt sikre, at der også er etableret en styring af kommende automationsinitiativer.  

Med den rette software kan det være enkelt og meget fordelagtigt at automatisere manuelle processer. Hvis du effektivt vil eliminere ineffektive manuelle opgaver og ændre den måde, virksomheden fungerer på, skal du vide, hvilke processer der holder dig tilbage, forstå dine automatiseringsmuligheder, administrere implementeringen, sørge for undervisning og måle, om du har succes.

Kontakt os

 

 

Vores Framework

I Sopra Steria anvendes nedenstående rammeværk i vores automatiseringsprojekter. Rammeværket illustrerer 4 områder, som indeholder alle de aktiviteter vi ser, som skal til for at kunne levere automatiserede processer på en intelligent og effektiv måde. Rammeværket tilpasses virksomhedens unikke setup og skræddersyes til virksomhedens behov og ønsker ved opstart.
Rammeværket er agilt og iterativt i sin projekttilgang, som fordrer kontinuerligt arbejde med at analysere, udvikle og drifte. Herudover skal der sikres en overordnet governance model, således styring af de overordnede rammer kan sikre at interne og eksterne krav overholdes. Det giver de bedste forudsætninger for at kunne skalere automatiseringsindsatsen.

Planlægning

 • Der laves en klar automatiseringsstrategi, som kommunikeres ud til de områder som indgår I automatiseringen. En Business case bør der laves, som udspringer af strategien. Prioriteringen af de enkelte processer til automatisering vil ofte være styret af business casen, men andre faktorer kan også spille ind og som du kan se i afsnittet ’Gevinster ved Automation’ ovenfor. Ressourcestyring skal sikre, at du får det maksimale ud af dine ressourcer, ved at sørge for at der hele tiden er nok at lave og nok til at lave det der er planlagt.

Evaluering

 • Vi anbefaler at du holder ”RUS”, eller ”Robot Udviklings Samtaler”, med jeres robotter for at følge op på deres performance og potentiale, på samme måde som du gør med dine medarbejdere. Er der potentiale for at automatisere processen yderligere, ved at lave en procesoptimering? Er der kommet en teknisk smartere måde at gøre noget på, som kan forbedre processen på?

 Procesafdækning

 • Du bør jævnligt besøge afdelinger og finde automatiseringskandidater, ligesom du bør etablere en måde, hvorpå forretningen kan komme med forslag til jer. Du skal etablere en standard for kravspecifikationen, og definere hvad den skal indeholde, og om den også skal bruges som vedvarende dokumentation. Du skal tage stilling til hvordan ændringsønsker rapporteres ind, og hvordan skal de beskrives og håndteres. Vurdér om ændringen optimalt løses ved ændring af RPA, system eller forretningsprocessen.

Disse trin kan lette implementeringen og gøre en automatisering af arbejdsprocesserne nemmere.

 • Udvælg dine processer og identificer de procedurer, som er komplicerede, omkostningstunge eller ineffektive og ranger dem derefter.
 • Lav forarbejdet. Er der andre organisationer som har haft succes med at automatise lignende processer.
 • Brugerdrevet udvikling giver værdi for selve løsningen, da du ved at involvere de brugere, får indsigt i deres dagligdag, behov og arbejdsprocesser. I skal ud og mærke de reelle brugere så der bygges noget, der rent faktisk tages i brug og som vil skabe den største værdi.  
 • Videreuddan og kommunikér med dine medarbejdere. Vær sikker på at alle er klar over, at der bliver implementeret og at der er adgang til nye værktøjer, som gør deres arbejdsliv nemmere. Tilbyd dem den undervisning, der skal til for at gøre implementeringen nemmere.
 • Målbare løsninger. Begynd med det samme med at måle, om de nye processer er vellykkede. Hvis du holder styr på de foruddefinerede nøgletal, så bliver effektiviteten af de automatiserede arbejdsgange klarlagt, og du kan foretage relevante justeringer.

Har du lyst til at høre mere om Automation eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 26 30 60 66 eller på mail: Brian.Andersen@soprasteria.com

Kontakt os

Procesautomatisering hos Hovedstadens Beredskab

| Læsetid: minutter

IT systemer, der ikke taler sammen, giver manuelt tastearbejde

I afdelingerne Virksomhedsstrategi og Administration er der 3 primære applikationer, som bruges til de fleste løn-, HR- og økonomiprocesser.  Alle 3 systemer kræver medarbejderhåndtering, og hver handling skal håndteres én af gangen. Derudover indeholder alle 3 systemer medarbejderinformation, som ikke deles på tværs af systemerne.  

Hovedstadens Beredskab fik succesfuldt automatiseret 16 arbejdsprocesser og dermed udført 6.006 arbejdsprocesser på 6 måneder ved hjælp af RPA. Dette har ført til en besparelse svarende til en medarbejder på administrative områder som HR, løn og bogholderi. Denne besparelse betyder, at medarbejderen nu kan fokusere på mere interessante og værdiskabende opgaver.

Værdien af RPA  

Hovedstadens Beredskab havde, da vi indledte dialog med dem, allerede påbegyndt RPA-rejsen, men var ikke helt overbeviste om, hvorvidt RPA ville kunne skabe den ønskede værdi. Automatiseringen af processerne gik trægt og den proces, der allerede var forsøgt automatiseret, skulle håndholdes og ”performede” ikke optimalt. Processen havde både høj volumen og var samtidig meget administrativ tung, hvorfor den var vigtig at få automatiseret.

I den anledning fik vi mulighed for at præsentere vores bud på RPA. Efter indledende dialog og oplæg kunne vi bevise vores kompetencer, ved sammen med HBR, at automatisere ovennævnte proces. 

Vores løsning af automatiseringsprocessen

Gennem vores gode partnerskab med UiPath, hvor vi er diamantpartner, tilbød vi en prøveperiode, inden HBR skulle indkøbe UI Path licenser. Her var vores formål dels at vise at RPA kan leveres forholdsvist hurtigt, og at processen samtidig er stabil i drift og ikke skal håndholdes efterfølgende. 
 
Vi starter altid med en detaljeret gennemgang af processen med en repræsentant fra forretningen. Herefter dokumenterer vi processen og kravene og de gennemgås igen med forretningen, inden vi påbegynder udviklingen. Når kravene er godkendt, startes udviklingen af processen. Når processen er udviklet, testes de forskellige varianter af processen grundigt, og vi afslutter med en brugertest inden endelig ”go-live”, hvor vi den første uge står klar til at rette eventuelle større fejl. 
 
I evalueringen af hvilke processer der er egnede til automatisering, har vi desuden bistået HBR med en template, som er et spørgeskema, der kan sendes ud på tværs af hele organisationen, og som på basis af svarende fortæller, hvor egnet en proceskandidat er til automatisering med RPA.   
 
I takt med, at antallet af automatiserede processer øges, har vi sammen med Hovedstadens Beredskab desuden øget fokus på RPA Governance, herunder håndtering af adgange, passwords, sikkerhedskontroller samt ændringer til RPA udviklede processer.  

Som en del af løsningen har vi implementeret en rapporteringsrobot, som leverer data til deres BI afdeling, så de konstant kan følge med i, hvordan processerne performer.  

RPA er nu en integreret del af forretningen i HBR 

”Jeg er yderst tilfreds med Sopra Steria’s leverancer på RPA-området, og samarbejdet med dem har fungeret upåklageligt. Hastigheden, hvormed Sopra Steria er i stand til at automatisere forretningen, har vist sig at være endnu hurtigere end forventet. Dele af vores forretning har, før Sopra Steria kom til, været yderst skeptiske ved om RPA kunne skabe værdi i deres forretning – men er her, efter vi har automatiseret 17 processer, efterhånden helt trygge ved at overlade dele af deres arbejdsrutiner til en robot”. Christian Falberg Goth, Chef for IT, Digitalisering & Shared Service
Siden succesen med at omlægge og automatisere den ene proces, har HBR nu gjort RPA til en fast del af driftsbudgettet. Samtidig har Hovedstadens Beredskab ligeledes indgået en supportaftale med Sopra Steria, hvorigennem vi tilbyder support, rådgivning og udviklingsressourcer. 

 

Fakta om Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere. Med næsten 1.000 medarbejdere fordelt på 13 adresser udgør de Danmarks største kommunale beredskab. Deres opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Ligeledes ønsker de gennem en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne. 

Har du lyst til at høre mere om Automation eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Brian Høj Andersen

Brian Høj Andersen

Senior Manager, Business Analysis & Design

automation

customer-experience-customer-service-management

data-analytics

Lignende indhold

Pareto og RPA

| Per Holst

Hvordan kan finansdirektøren gøre brug af kunstig intelligens?

| Sopra Steria Danmark

Machine Learning løfter mail håndtering hos HBR

| Brian Høj Andersen