Automation & RPA

Frigiv flere ressourcer med Automation og RPA

Vi kan hjælpe med at automatisere din virksomheds administrative arbejdsopgaver, som ofte er gentagne, ensartede og tunge. I får, eksempelvis, frigivet mere tid til medarbejderne, bedre kvalitet i jeres arbejdsprocesser og reduceret responstiden mod jeres kunder og det giver flere tilfredse kunder og gladere medarbejdere.

Hvad er Automation og RPA?

RPA (Robotic Process Automation), Kontorrobotter, Datadrevet Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Process Mining og Workflow er alle teknologier vi har samlet under betegnelsen Automation og er områder, hvor vi kan levere alt lige fra analyse, til udvikling, implementering og drift.

Automatisering er en software eller kontorrobot som kan lave gentagne og repetitive handlinger på en computer, ligesom et menneske kan. Denne software kan navigere på en skærm og eksempelvis sende e-mails, udføre copy/paste handlinger, åbne og lukke programmer eller hente og beregne data på tværs af systemer.

Den kan efterligne en medarbejders beslutningsgrundlag og handlinger ved at bruge og interagere med programmer i computerens system. Det kan eksempelvis være gentagne og ofte tunge administrative opgaver som betaling af regninger, søge refusion ved sygdom eller flexjob, opretning af kunder eller varer, udføre kontroller, opdatere rapporter og meget andet.

Få en gratis RPA foranalyse og se gevinsterne ved at arbejde med automation

Kontakt os

Gevinster ved Automation og RPA

  • Større agilitet: Med brug af AI, RPA mv. får du mulighed for at levere produkter og services, som du ikke før havde mulighed for at levere.
  • Frigiv tid: Du får ”robotter” til at tage hånd om de kedelige opgaver og frigiver tid til dine medarbejdere så de kan få tid til mere spændende arbejdsopgaver.
  • Større indsigt og databaserede beslutninger: Større databaseret indsigt i dine processer.
  • Øget medarbejdertilfredshed: Høj faglig tilfredshed for medarbejderen, der kan bruge deres tid på de spændende opgaver
  • Færre fejl og øget compliance og sikkerhed: robotter laver kun hvad den er programmeret til.
  • Større kundetilfredshed: Processer du har automatiseret kan eksekveres udenfor almindelig arbejdstid og i ferier og kan leveres hurtigere.

Hvorfor vælge Automation og RPA?

Med en Automation implementering kan din virksomhed eller organisation høste en masse fordele, da kontorrobotter kan arbejde hurtigt og hele døgnet med markant nedsat  risiko for fejl. EN RPA løsning er nem og hurtig at implementere og kræver begrænset involvering af egen it-afdeling. Generelt kan RPA effektivisere processer i mange forskellige forretningsfunktioner i kundeservice, HR, bogholderi, med flere og i mange forskellige brancher.

Vi har stor erfaring og arbejder meget med vores kunder i bl.a. Offentlig administration, Forsvar & BeredskabPension, bank og forsikring. Automation skal ikke erstatte medarbejdere men være en solid støtte i deres daglige arbejde og da automatisering frigør ressourcer hos medarbejderne, kan de i stedet for rutineprægede opgaver, nu fokusere og bruge deres kompetencer på sjovere og mere værdiskabende opgaver. Kundesager bliver håndteret og afsluttet langt hurtigere og med en højere kvalitet og det giver en langt højere kundetilfredshed.

Ønsker I at komme i gang med automatisering og RPA?

Analyse. For dig der gerne vil i gang, og ikke allerede har et setup, starter vi med et forløb i behov og Idé fasen. Vi vil sammen med dig identificerer de første 3-5 automatiseringskandidater. De evalueres ud fra kvalitative, kvantitative benefits og ud fra hvor krævende de er at udvikle.

Udvikling. Når du er klar til at sætte i gang med dem, vi i samspil, har vurderet som bedste kandidater, går vi ind i fasen udvikling. Et udviklingsforløb kan bygge på et mindre Proof of Concept (PoC) forløb, hvor teknologien og konceptet bevises.

Governance. Sættes processen i drift vil vi rådgive og hjælpe med køb af licenser, etablering af roller og ansvar samt sikre, at der også er etableret en styring af kommende automationsinitiativer. Med den rette software kan det være enkelt og meget fordelagtigt at automatisere manuelle processer. Hvis du effektivt vil eliminere ineffektive manuelle opgaver og ændre den måde, virksomheden fungerer på, skal du vide, hvilke processer der holder dig tilbage, forstå dine automatiseringsmuligheder, administrere implementeringen, sørge for undervisning og måle, om du har succes.

Få den rette hjælp fra vores RPA eksperter

Få den rette hjælp til at automatisere jeres systemer og arbejdsprocesser, for der kan være mange indgange til automation og i mange tilfælde, er du måske allerede i gang med automatisering i en eller anden grad. Vi har mange års erfaring med Automation og RPA-udvikling og vi kan hjælpe dig, uanset om du har været i gang i længere tid, er nystartet men måske ikke rigtig lykkedes, eller hvis du slet ikke er startet op endnu. Vi har både forretningsmæssige og tekniske eksperter til at hjælpe dig, uanset hvad navnet på teknologien er.

Kontakt os

Vores Framework

I Sopra Steria anvendes nedenstående rammeværk i vores automatiseringsprojekter. Rammeværket illustrerer 4 områder, som indeholder alle de aktiviteter vi ser, som skal til for at kunne levere automatiserede processer på en intelligent og effektiv måde.

Rammeværket tilpasses virksomhedens unikke setup og skræddersyes til virksomhedens behov og ønsker ved opstart. Rammeværket er agilt og iterativt i sin projekttilgang, som fordrer kontinuerligt arbejde med at analysere, udvikle og drifte.

 

Herudover skal der sikres en overordnet governance model, således styring af de overordnede rammer kan sikre at interne og eksterne krav overholdes. Det giver de bedste forudsætninger for at kunne skalere automatiseringsindsatsen.

Planlægning: Der laves en klar automatiseringsstrategi, som kommunikeres ud til de områder som indgår I automatiseringen. En Business case bør der laves, som udspringer af strategien. Prioriteringen af de enkelte processer til automatisering vil ofte være styret af business casen, men andre faktorer kan også spille ind og som du kan se i afsnittet ’Gevinster ved Automation’ ovenfor. Ressourcestyring skal sikre, at du får det maksimale ud af dine ressourcer, ved at sørge for at der hele tiden er nok at lave og nok til at lave det der er planlagt.

Evaluering: Vi anbefaler at du holder ”RUS”, eller ”Robot Udviklings Samtaler”, med jeres robotter for at følge op på deres performance og potentiale, på samme måde som du gør med dine medarbejdere. Er der potentiale for at automatisere processen yderligere, ved at lave en procesoptimering? Er der kommet en teknisk smartere måde at gøre noget på, som kan forbedre processen på?

Procesafdækning: Du bør jævnligt besøge afdelinger og finde automatiseringskandidater, ligesom du bør etablere en måde, hvorpå forretningen kan komme med forslag til jer. Du skal etablere en standard for kravspecifikationen, og definere hvad den skal indeholde, og om den også skal bruges som vedvarende dokumentation. Du skal tage stilling til hvordan ændringsønsker rapporteres ind, og hvordan skal de beskrives og håndteres. Vurdér om ændringen optimalt løses ved ændring af RPA, system eller forretningsprocessen.

Brugerdreven udvikling

Udvælg dine processer og identificer de procedurer, som er komplicerede, omkostningstunge eller ineffektive og ranger dem derefter.

Lav forarbejdet. Er der andre organisationer som har haft succes med at automatise lignende processer. Brugerdrevet udvikling giver værdi for selve løsningen, da du ved at involvere de brugere, får indsigt i deres dagligdag, behov og arbejdsprocesser. I skal ud og mærke de reelle brugere så der bygges noget, der rent faktisk tages i brug og som vil skabe den største værdi.

Videreuddan og kommunikér
med dine medarbejdere. Vær sikker på at alle er klar over, at der bliver implementeret og at der er adgang til nye værktøjer, som gør deres arbejdsliv nemmere. Tilbyd dem den undervisning, der skal til for at gøre implementeringen nemmere.

Målbare løsninger.
Begynd med det samme med at måle, om de nye processer er vellykkede. Hvis du holder styr på de foruddefinerede nøgletal, så bliver effektiviteten af de automatiserede arbejdsgange klarlagt, og du kan foretage relevante justeringer.

Har du lyst til at høre mere om Automation eller søger sparring til hvordan det kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail Rasmus.Halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Kontakt os

Rasmus Halvor
Rasmus Halvor
Director of Sales And Business Development

Trackunit: Global kundehåndtering i skyen

| Læsetid: minutter

Multi-location virksomheder kan opnå betydelige fordele, hvis de vælger cloud-baserede løsninger til eksempelvis kundekontakt og rapportering. Trackunit, der er markedsleder inden for maskin- og flådestyring, er et godt eksempel. Her giver en Genesys PureCloud løsning stor fleksibilitet i den daglige drift, mens man nærmest efter behag kan skalere og åbne nye kontorer med et komplet set-up i løbet af få dage.

Trackunit med hovedkvarter i Aalborg har de seneste år været i kraftig international vækst med selskabets intelligente løsninger inden for flåde- og maskinstyring. Virksomheden har specialiseret sig i entreprenør- og anlægsbranchen, hvor en optimal tilrettelæggelse af arbejdet ofte er et spørgsmål om at få et større puslespil af mandskab og maskiner til at gå op i en højere enhed.

Med en markant ekspansion inden for kort tid og et fortsat stort potentiale på globalt plan har Trackunit behov for et strømlinet og skalerbart set-up for kundehåndtering, der indadtil har en høj grad af fleksibilitet samtidig med, at kunderne får en ensartet, nærværende og professionel rådgivning uanset, hvor i verden de befinder sig.

”Vi har i tæt samarbejde med Sopra Steria udviklet et kundehåndteringssystem, der giver os optimale betingelser for at fortsætte vores globale vækst uden at skulle bekymre os om fremtidige strukturelle udfordringer. Fra dag ét har vi oplevet en betydelig gevinst i forhold til enklere administration og mere fleksible arbejdsgange, hvilket er med til at sikre en høj kvalitet i vores ydelser,” Morten Ørndrup, Director of Global Customer Care, Trackunit.

Tre hovedpiner skal kureres

Mens lokal forankring i forhold til kulturel og samfundsmæssig indsigt ofte er nøglen til succes for internationale virksomheder som Trackunit, repræsenterer lokal forankring lige så ofte en strukturel udfordring i den daglige drift og udviklingen af virksomheden. Trackunit har i dag kontorer i seks lande, der hidtil har været afhængige af individuelle platforme for kundehåndtering med lokale standarder for IT, telefoni, rapportering, etc.

Overordnet set kan man dele de strukturelle udfordringer op i tre hovedpiner:

Teknologi: Hardware og software er forskelligt fra sted til sted og er bundet af lokale aftaler. Det gør det omstændeligt og nogle gange umuligt at udvikle og etablere ensartede systemer og arbejdsgange, hvis man hver gang bogstaveligt talt skal en tur i serverrummet samtidig med, at man krydser fingre for, at systemet fungerer som det skal, når man genstarter det.

Lokation: Som multi-location virksomhed har man brug for, at der er gennemsigtighed i organisationen, og at man kan høste de lavt hængende frugter ved stordriftsfordele. Når systemerne ikke automatisk taler sammen besværliggør det eksempelvis rapportering og kvalitetsopfølgning på tværs af grænser.

Mandskab: Der bruges mange ressourcer og opretholdes et stort bureaukrati for at holde de lokale systemer kørende og synkrone. Lokalt er man afhængig af, at medarbejdere har den fornødne tekniske viden, eller at man skal købe ekspertisen eksternt. Centralt i organisationen er det ligeledes sin sag at få driften til at fungere optimalt.

Fra lokalt serverrum til ren sky

For at kurere de tre hovedpiner og sikre, at Trackunit ufortrødent kan fortsætte væksten, udvikles der et kundehåndteringssystem baseret på Genesys PureCloud Platform (GPC).

”Trackunit er et fantastisk eksempel på et selskab, der opnår markante fordele ved at gå i skyen. Når den indledende konfiguration er foretaget, har man en sammenhængende løsning på tværs af kanaler med lave omkostninger og høj driftssikkerhed. Samtidig er systemet simpelt at administrere og enkelt at skalere,” siger Ian Dickie, Head of Customer Centric Management & Digital Platform Services, Sopra Steria.

Her er et udpluk at de væsentligste fordele ved Trackunits nye system:

  1. Teknologi: Som navnet også indikerer, er der tale om en platform, der ligger i skyen, og som kan tilgås over alt i verden, hvis man blot har en internetforbindelse. Dermed eliminerer man behovet for lokal hardware og de lokale løsninger, som følger med, og man kan fra HQ monitorere, vedligeholde og udvikle systemet med komplet transparens. Desuden kan man i GPC integrere alle kommunikationskanaler (telefon, e-mail og social media), så ingen henvendelse forbliver ubesvaret og ingen kundeinformation går tabt.
  2. Lokation: GPC-systemet giver en hyper fleksibel kundehåndtering, og det er i dag ligegyldigt, hvor henne i verden man befinder sig, når man skal hjælpe kunden. Samtidig kan nye afdelinger etableres på meget kort tid, fordi alt ligger i skyen og er skalerbart i alle henseender.
  3. Mandskab: Trackunit er en virksomhed, hvor medarbejderne selv tager ansvar og har kontrol over deres hverdag. Med GPC-systemet kan medarbejderne selv organisere deres hverdag lokalt, så alles ressourcer bruges på hensigtsmæssig måde, og samtidig kan systemet sørge for, at man lokalt får hjælp fra andre kontorer i spidsbelastningsperioder. Det giver en høj grad af medarbejdertilfredshed og en bedre kundeoplevelse.


Om Trackunit

Trackunit er specialiseret i løsninger til flådestyring i byggeindustrien. Disse løsninger forbinder og sporer maskiner og udstyr. Trackunits IoT løsninger indsamler og analyserer data i realtid for at kunne levere brugbar og overskuelig information, der sætter kunden i stand til at træffe gode og fremadrettede beslutninger.

Trackunit arbejder på at fjerne nedetid i branchen i 2025. Ambitionen med denne mission er ikke kun at minimere budgetoverskridelser og forsinkelser, men også at bidrage til at byggebranchen genvinder sit ry for innovation og lederskab.

Kunder over hele verden bruger hver dag Trackunits førende telematik software, hardware og services til mange formål; fra at øge sikkerhed hos operatøren og til optimering af forretningen. Trackunit hjælper kunderne fra hovedkontorerne i Danmark og Chicago og gennem selskabets kontorer i Sverige, Norge, Frankrig, Holland, Tyskland og England. Klik ind på trackunit.com for mere information.

Mangler du sparring på til hvordan dette kan tænkes ind i jeres virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: Rasmus.Halvor@soprasteria.com

Kontakt os

automation

automatisering-af-forretningsprocesser

business-crm-systems

customer-experience-customer-service-management

kundeoplevelser-og-relationer

system-development

Lignende indhold

| Sebastian Wrede

Teknologiske Fremskridt: Sikring af Privatliv i Datadrevne Tider

| Per Holst

Pareto og RPA

| Sopra Steria Danmark

Hvordan kan finansdirektøren gøre brug af ai