Øget overblik og oppetid hos Hovedstadens Beredskab

| Læsetid: minutter

Øget behov for overblik, proaktivitet og oppetid

Hovedstadens Beredskabs netværk og infrastruktur er kompleks og består af mange skræddersyede applikationer og servere. Inden projektets opstart blev det ligeledes overvåget af specielt-udviklede applikationer, som ikke helt leverede de resultater HBR ønskede ift. overblik, proaktivitet og oppetid.

Vores samarbejde med Sopra Steria har på andre områder været utrolig værdiskabende, og derfor var det naturligt for os også at indgå samarbejde med Sopra Steria omkring Dynatrace. Teamet er meget engageret i vores forretning og arbejder hårdt på at sikre, at vi når vores mål og får mest muligt værdi for vores penge.

Christian Falberg Goth, Chef for IT, Digitalisering & Shared Service

PoC giver HBR ”syn for sagen” før fuld implementering

For at opnå ”fullstack” overvågning, havde Hovedstadens Beredskab brug for en ny tilgang til overvågning. For at finde en løsning forhørte Hovedstadens Beredskab sig med os, som deres strategiske partner og vi anbefalede HBR at implementere en monitoreringsløsning baseret på Dynatrace Software Intelligence Platform. Dynatrace Software Intelligence Platformen tilbyder blandt andet meget automatisering, hurtig implementering, AI-baseret problemløsning og mulighed for automatiseret recovery. 

Vi anbefalede HBR at igangsætte et ”Proof of Concept” (PoC) forløb, hvor de fik mulighed for at implementere Dynatrace på en lille del af deres forretning og derefter validere løsningen, så de følte sig sikre på, at løsningen gav dem de forretningsmæssige fordele og dermed den værdi, de havde brug for. Dynatrace Platformen er en Managed Løsning, der sikrer, at ingen data kommer ud af kundens sikre operative miljø i forbindelse med overvågning og analyse af data. Vores gode partnerskab med Dynatrace muliggjorde, at HBR kunne få lov til at køre et 6-ugers PoC forløb inden indkøb af licenser. PoC’en skulle vise, om Dynatrace platformen kunne skabe et bedre overblik over HBR's interne sikre operative miljø, samt over sammenhænge og afhængigheder mellem enhederne.

Vi stod for rådgivning, projektledelse og for at levere de Dynatrace certificerede konsulenter, som fra distancen var i stand til at vejlede HBR i implementeringen af platformen. PoC’en var planlagt til at køre i 6 kalenderuger henover sommerferien i juli måned. På trods af ferietid lykkedes det Sopra Steria og HBR at gennemføre PoC forløbet på både estimat, pris og tid. Projektet fik som en af målsætningerne med PoC’en etablereret et beslutningsgrundlag for HBR, og det blev i slutningen af projektet besluttet, at de ville fortsætte med Dynatrace Software Intelligence Platform.   

Minimeret tidsforbrug og en samlet øget oppetid på hele netværket

Med Dynatrace er HBR i stand til at få en dybdegående indsigt over de væsentligste komponenter i deres komplekse infrastruktur. Ønsket om et mindre tidsforbrug på monitorering blev opfyldt, da HBR ikke længere behøver at gennemgå data og fejlsøge koder manuelt. Dynatrace Software Intelligence Platform vil være i stand til at give HBR de resultater, de havde ønsket, da de startede projektet op.

Med de resultater vi indtil nu har set med Dynatrace, ser det ud til at platformen vil lette vores arbejde væsentligt, så vi ikke længere behøver at tage detektivhatten på hver gang, vi oplever problemer. Vores overordnede forventning er, at vi med platformen vil optimere vores samlede oppetid på vores netværk.  

Michael Lykke, IT områdeleder, Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab

Dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere. Med næsten 1.000 medarbejdere fordelt på 13 adresser udgør de Danmarks største kommunale beredskab. Deres opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Ligeledes ønsker de gennem en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne. 

 

Hvis du eller din virksomhed står over for at starte et projekt eller allerede er i gang med et, så er vi her for at hjælpe dig med rådgivning og evaluering af forandringer. Kontakt Signe Rohde på telefon: 30 61 42 89 eller mail: signe.rohde@soprasteria.com

Kontakt os

Læs mere om vores andre kompetencer

System Development Automation & RPA Architechture & Integration

Kasper Lynge Jacobsen

Kasper Lynge Jacobsen

Head of Data