Hololens_kvindelig ingeniør bruger virtuel reality

HoloLens

 


Se ind i fremtiden og spar ressourcer med HoloLens

Med HoloLenses kan I arbejde off-shore, off site, globalt, på kryds og på tværs. HoloLenses er en version af VR-brillen (Virtual Reality) eller AR-brillen (Augmented Reality), som vi indtil nu bedst kender fra spil-verdenen. Med HoloLenses, kan vi spejle den virkelighed, der foregår på den anden side af jorden, på boreplatformen, eller i operationsstuen hos de førende eksperter inden for et givent område.

Brugen af HoloLenses bliver  hurtigt  en tids- og omkostningseffektiv løsning som kan minimere rejseaktivitet og optimere tilgangen til begrænsede ekspertressourcer. Desuden bliver løsninger basseret på HoloLens en del af fremtiden, hvor virksomhederne foruden fokus på økonomisk og tidsmæssig effektivitet samtidig skal forholde sig til CO2 reduktion og verdensomspændende pandemier.

Mange opgaver kræver specialviden, men tager ikke nødvendigvis lang tid at gennemføre. I en globaliseret verden, er der ofte lang afstand mellem opgaverne, som skal udføres, hvorfor transporttid udgør en stor del at den samlede tid, der bruges på opgaveløsningen.

Ved at udstyre lokale medarbejdere med en HoloLens kan mange opgaver udføres onsite med assistance fra en offsite ekspert. Eksperten kan via HoloLens se det samme, som den lokale tekniker kan. For at assistere teknikeren kan eksperten både tegne og skrive i teknikerens synsfelt. Beskederne kan hjælpe på forståelsen i den fælles dialog og modtages håndfrit i via brillen, således at teknikeren hele tiden har hænderne fri til arbejde.

Med brug af HoloLens kan man øge hastigheden på serviceleverancer, reducere omkostninger og optimere ekspertkapacitet. Resultatet bliver øget kvalitet til lavere pris.

HoloLens er ikke begrænset til nogen specifik branche eller sektor, men kan skabe værdi alle steder. Kontakt os for en dialog om hvordan en løsning kan anvendes i forhold til jeres problemstillinger. Vi har et fast framework til afklaring af brugsscenarier, hvor vi gerne inddrager erfaringer fra andre af vores kunder, som har skabt stor værdi ved implementering af HoloLens.

 

 

Vil du vide mere?
Henrik Hajslund
Henrik Hajslund Sales Director