Mixed reality skaber bedre borgertillid i Thorshavn kommune

af Emil Verdoes - Consultant - Business Analysis
| Læsetid: minutter

Færøerne fylder ikke meget på verdenskortet, men deres innovative initiativer sætter dem i fronten af digitaliseringsbølgen, der skyller ind over vores samfund. Og nu planlægger de bygninger med hologrammer. 

Problemer med byggeriet i kommunen.

Thorshavn Kommune oplevede udfordringer med forsinkede byggeprojekter og utilfredse borgere, på baggrund af byggeprojekter i kommunen. Udfordringerne kommunen har identificeret er blandt andet følgende:

 • Borgerne føler sig ikke inddraget og involveret i byggeprocessen
 • Borgerne har svært ved at forestille sig bygningens udtryk inden opførsel
 • Der tvivles på 3D tegninger leveret, og nøjagtigheden i forhold til de virkelige omgivelser
 • Høringsmyndigheder, oplever blandt andet udfordringer med konstruktion af højere bygninger, grundet en manglende indsigt i påvirkningen på de naturlige omgivelser

Værdien Kommunen fik ud af at arbejde med Mixed Reality.

Derfor blev vi i Sopra Steria ansvarlige for at levere hvordan kommunen med anvendelse af Mixed Reality kan se byggerier som Hologrammer inden opførsel. Til dette formål blev der udviklet en applikation til HoloLens 2 for har givet kommunen følgende værdi:

 • Forståelse for bygningens udtryk i naturlige omgivelser inden opførsel
 • Bedre forudsætninger for inddragelse af borgere i byggeprocessen
 • Vise bygninger i de naturligt tiltænkte omgivelser fra flere vinkler og placeringer
 • Skifte bygninger ud på lokationen, for både at se forskellige bygninger fra flere arkitekter samt bygninger med eksempelvis flere etager

Succes, med begrænsninger.

Med HoloLens sker sammensmeltningen af den ​​virkelige og virtuelle verden, og det kan producere nye miljøer og visualiseringer, hvor fysiske og digitale objekter sameksisterer og kan interageres med i realtid. I kølvandet på et succesfuldt Proof of Concept (PoC) projekt med visualisering af et lejlighedskompleks som hologram med HoloLens 2, var Thorshavn kommune interesserede i at arbejde videre med idéen. PoC applikationen, der blev installeret på deres HoloLenser, gav et tydeligt indblik i, at hologrammer kan bruges til fremvisning af byggeprojekter. Den havde dog nogle klare problemer, der gjorde den uanvendelig til fremadrettet brug:

 • Bygningen kunne ikke skiftes ud, uden at Sopra Steria lavede et nyt build og geninstallerede applikationen på begge HoloLenser hver gang en ny bygning skulle vises.
 • Bygningens placering kunne ikke gemmes til senere fremvisning. Den skulle derfor manuelt placeres det korrekte sted, hver gang den skulle vises frem.
 • Placering af bygningen var ikke intuitiv nok, for folk der ikke er vant til at arbejde med Mixed Reality, og placeringen blev derfor sjældent korrekt nok til at give at godt visuelt indtryk.

Dette har ledt til at kommunen har fået bedre forudsætninger for at se og godkende byggerier inden opførsel og inddrage borgerne i denne proces.

"Efter at vi, i Torshavns kommune, blev inspireret og fik idéen om at bruge AR som et redskab i vores daglige arbejde, kontaktede vi Microsoft for at tage skridtet videre. Kort fortalt endte det med, at vi sammen med Sopra Steria gik i gang med at designe en POC efter vores krav og ønsker. Der fik vi bevis for, at Microsofts HoloLens ville fungere som en hjælp med en del af de udfordringer, vi havde, når der skulle laves større eller mindre indgreb i bybilledet. I forbindelse med byggerier og tilhørende processer mærkede vi, at der gik forholdsvis lang tid fra tanke til handling – specielt i forbindelse med at få skabt et virkelighedstro billede af, hvordan byggeriets dimensioner ville påvirke området. Det førte så videre til nabohøringer, der, i mange tilfælde, var mærket af en usikkerhed om, hvad resultatet ville blive, f.eks. om der var nogle, der ville miste noget udsyn. Vi ønskede et redskab, der kunne skabe tillid og en fælles grobund for en sund dialog mellem myndighed, borgere og politikere. Ved at bruge AR som et redskab, hvor det var muligt at se og opleve en bygning eller konstruktion i sin fulde størrelse på selve lokationen, gav det en markant bedre forståelse for byggeriet og dermed en fælles virkelighed og en sundere debat. Vores samarbejde med Sopra Steria fungerede upåklageligt, og vi fandt meget hurtigt en kurs for vores projekt, der sikrede os et godt resultat. Vi har kun gode ting at sige om Sopra Steria for dette projekt, som vi mener havde et stort potentiale for værdiskabelse og videreudvikling. "

Lars Larsen Black, IT Chef for Thorshavn Kommune

Hvordan kommer vi videre til noget brugbart?

I januar og februar 2022 holdt Sopra Steria workshops med Thorshavn kommune omkring en mulig løsning som også ville være brugbar.

Mixed Reality er et helt nyt fagområde og da der ikke findes andre med tidligere erfaringer som vi kunne lære af, var det vigtigt for os, at vi havde et helt tydeligt billede af hvad der skulle laves. Mixed Reality er en ny og spændende teknologi, men den skal ikke implementeres uden god grund. Vores fokus på disse workshops var derfor først og fremmest på at afdække hvilke problemer, der skulle løses, for at en Mixed Reality løsning kunne tages i brug.

Hvad vi skulle løse, og vores tilgang til problemerne.

Først og fremmest, så var det vigtigt, at bygninger kunne skiftes ud efter behov. Hvis det kræver for meget arbejde at opsætte en ny bygning som hologram, så kommer det til at forsinke processen, fremfor at fremskynde den. Ud over det, så er det vigtigt at løsningen er simpel at arbejde med. Løsningen skal være let at modtage, både for borgerne, og for medarbejderne, så kompleksiteten ikke afskrækker kommunen for at tage den i brug. Efter problemerne var identificeret, blev der besluttet hvilken funktionalitet, der skulle til for at løse dem.

Sopra Steria designede hvordan funktionaliteten skulle implementeres med en prioriteret liste af arbejdsopgaver. De prioriterede opgaver blev revurderet ugentlig i fællesskab med Thorshavn kommune  under hele udviklingsforløbet. Denne revurdering sørgerede for, at der altid blev arbejdet efter den funktionalitet, der gav mest værdi for Thorshavn, efterhånden som den samlede løsning udviklede sig.

At arbejde med cutting edge teknologi introducerer mere usikkerhed til planlægningen af et projekt, men Thorshavn Kommunes skarphed i deres behov, kombineret med Sopra Sterias agile tilgang til udviklingen, resulterede i et produkt som begge parter kunne være stolte af, tilfredse med og se fremtidspotentialet i.

Løsningen anses for at være et minimums produkt (MVP), der stadig kan løse den fulde arbejdsproces at fremvise potentielle bygninger som hologrammer. Dette gøres ved:

Hologrammer lænkes til den virkelig verden med QR-koder.
HoloLens 2 brillen kan holde styr på hvor den er, relativt til ting omkring den. Den har dog ingen GPS indbygget, og ved derfor ikke, hvor i verden den er. Ved at bruge en QR-kode som et ”anker” mellem den virkelige og den digitale verden, kan HoloLensen identificere, hvor den skal placere hologrammerne. Det kræver at man printer og placerer en fysisk QR-kode som HoloLensen kan skanne. Så snart QR-koden er skannet, og hologrammet er placeret, så bliver det hængende i den virkelige verden, og man kan bevæge sig rundt i hologrammet og i realtid se, hvordan en bygning ser ud og hvordan den kan placeres i Thorshavn. Hologrammet har desuden ingen afstandsbegrænsning til QR-koden, man ville derfor, eksempelvis, kunne placere et hologram 200 meter fra QR-koden, for at se hvordan bygningen ser ud på lang afstand.

Data hvor det skal bruges, med Azure Cloud.
Bygningsmodeller, og deres relative positioner i forhold til deres QR-koder, er alt sammen gemt i Azure Cloud. Dette løser tre problemer:

 1. Først og fremmest, tillader det, at bygningshologrammer nu kan udskiftes løbende. Modellen skal blot uploades til Azure, og så kan HoloLensen hente dem ned efter behov.
 2. Placeringen af hologrammerne gemmes til senere. Dette gør at et hologram kun skal forberedes én gang, og kan derefter vises frem uden opsætning herefter.
 3. Løsningen skalerer med flere HoloLens 2 briller. Ændringer lavet til et hologram på brille 1, vil automatisk afspejles på brille 2, næste gang et hologram bliver vist.

Bedre perspektiv til fremvisning
Løsningen tillader også, at en QR-kode kan fremvise mere end ét hologram ad gangen. Eksempelvis hvis man gerne vil se flere bygninger ved siden af hinanden, frem for en enkelt bygning. Der kan også tilkobles flere og forskellige bygninger til den samme position, som vises én ad gangen, hvis man eksempelvis har forskellige designs af den samme bygning, og man gerne vil se hvilket design, der passer bedst.

Mere intuitiv kontrol
Kontrol over placering, rotation og skalering, af hologrammerne er blevet raffineret således, at risikoen for fejl er minimeret, og der er nu flere muligheder for at præcisere værdierne. Derudover, er der udviklet et guidet værktøj til alle nye funktioner, som QR-koder, flere hologrammer, mfl. Dette gør, at man ikke behøver at rette direkte i Azure Cloud database værdier, for at få det fulde udbytte af alt det HoloLens løsningen kan.

Planen er selvfølgelig ikke at stoppe her, blot med en MVP HoloLens 2 behøver ikke være låst til én ting ad gangen. I forbindelse med dette projekt, er der allerede kommet en masse spændende idéer på bordet. Blandt andet:

 • IOS/Android Apps, så borgere kan se bygningerne når de vil, igennem deres telefon.
 • ”Tidsrejse”, hvor man kan opleve Kommunens historie med hologrammer.
 • At se rør i jorden, så man kan planlægge, hvor der skal graves uden gøre skade på eksisterende infrastruktur.
 • Miniature hologram af byen, som kan bruges til planlægning af fx byggeprojekter, vejarbejde og events.

Mixed Reality teknologien er stadig helt ny, og dens fulde potentiale findes først, når flere projekter som dette kommer frem i lyset. Vi glæder os til at se hvor det fører hen!

Kunne du også tænke dig at visualisere dine byggeprojekter med HoloLens? Eller er du blevet inspireret til et andet projekt der kunne løses med Mixed Reality? Vil du høre mere om hvordan Mixed Reality kan bringe værdi til dit næste projekt, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Læs flere artikler om HoloLens og Mixed Reality

HoloLens & Mixed Reality  Hvordan HoloLens kan ændre dine arbejdsmetoder Hvad er HoloLens?

Search