Designing the fundamentals of the Platform Driven Company

HoloLens & Mixed Reality

Se ind i fremtiden og spar ressourcer med HoloLens

HoloLens er en håndfri computer, der går dér, hvor du går, ser det, som du ser, og gør det, som du siger. Den viser et lag af digitale oplysninger oven på din virkelige verden med HD-hologrammer, og reagerer samtidigt som fysiske objekter, når du interagerer med dem. 

Med HoloLens kan I arbejde off-shore, off site, globalt, på kryds og på tværs. HoloLens er en version af VR-brillen (Virtual Reality) og-/eller AR-brillen (Augmented Reality). Ved at udstyre lokale medarbejdere med en HoloLens, kan mange opgaver udføres onsite med assistance fra en offsite ekspert.

Mixed Reality Sopra Steria

Fremtidens løsning

Løsninger baseret på HoloLens er en del af fremtiden. HoloLens er ikke begrænset til nogen specifik branche eller sektor, men kan skabe værdi alle steder. Kontakt os for en dialog om hvordan en løsning kan anvendes i forhold til jeres problemstillinger. Vi har et fast framework til afklaring af brugsscenarier, hvor vi gerne inddrager erfaringer fra andre af vores kunder, som har skabt stor værdi ved implementering af HoloLens. 

Gevinster ved HoloLens

Der er en række direkte målbare gevinster ved at tage HoloLens Remote Assist i brug. Dette ses bl.a. gennem en ROI på 138% og tilbagebetalingstid på under 12 måneder. Med brug af HoloLens kan man øge hastigheden på serviceleverancer, reducere omkostninger og optimere ekspertkapacitet. Resultatet bliver øget kvalitet til lavere pris. Brugen af HoloLens er en hurtig tids- og omkostningseffektiv løsning som minimerer rejseaktivitet og optimere tilgangen til begrænsede ekspertressourcer.

Eksempler på gevinster er: 

  • Hurtig problemløsning, øget produktivitet og færre omkostninger 

  • Optimering af nøgleressourcer 

  • Forbedret kundetilfredshed ved øget hastighed og kvalitet 

  • Øget frekvens af audits og øget compliance 

  • Minimeret rejsetid 

Customer Relationship Management
Mixed Reality Sopra Steria

Start rejsen hos os 

Første skridt på HoloLens rejsen er at opleve, hvordan det føles at bruge HoloLens. Vi har lavet en demo af Remote Assist, som I kan komme og opleve ganske uforpligtende hos os.  

Herefter følger et Discover-forløb på 1-2 uger. Denne opstart giver jer et billede af de udfordringer, I kan løse ved hjælp af HoloLens. Vi vil bl.a. udarbejde en PoC, et beslutningsgrundlag og en konkret anbefaling til videre forløb. 

En naturlig forlængelse er et Accelerate-forløb, hvor man udforsker teknologien og tester løsningshypoteser. Her får I produktionssat en eller flere MVP’er i løbet af 1-3 måneder. 

I Develop-fasen udvikles der kontinuerlige løsninger, hvor det anbefales at gennemføre nye Discover-projekter løbende for at opretholde flowet af problemer som løses. 

Henrik Hajslund

Henrik Hajslund

Sales Director

Læs mere

Thorshavn Kommune: Visualisering af byggeprojekt med Mixed Reality

Hvad er HoloLens?

| Christer Rauh

Mixed reality skaber bedre borgertillid i Thorshavn kommune

| Mikkel Olsen, Emil Verdoes