Hvordan kan finansdirektøren gøre brug af ai

af Sopra Steria Danmark
| Læsetid: minutter

Økonomiafdelingens rolle er ved at blive fuldstændig transformeret. Ikke overraskende er både kunstig intelligens, automatisering, Software as a Service (SaaS) og big data vigtige dele af denne forandringsproces. Virksomheder, der ikke fokuserer på effektivitet, ydeevne og fleksibilitet, vil blive efterladt, forudser Gartner for de næste par år. I en nylig artikel fortæller Finanser Online om 11 tendenser inden for regnskab og finans. Alle peger i samme retning: Økonomiafdelingens rolle er under forandring.

En af de store tendenser, ifølge Gartner, er hyperautomatisering, hvilket betyder at alt i en virksomhed, der kan automatiseres, bør automatiseres. Et område, hvor der ofte er mange tilgængelige data og potentiale, er regnskabsområdet – og derfor bør økonomiafdelingen hurtigt gøre brug af de muligheder, der findes indenfor teknologi, især indenfor machine learning.

Forskning fra Forrester vurderer, at markedet for global, offentlig cloud-infrastruktur vil vokse med 35 procent i 2021. Denne type cloud-infrastruktur vil kunne facilitere endnu bedre med brugen af ​​eksempelvis SaaS inden for økonomi- og regnskabsområdet. SaaS-løsninger, som anvender machine learning, kan fx bruges til at trække mere brugbar viden ud af dine regnskabstal. Denne viden kan du så bruge til at forbedre og effektivisere interne processer, ved blandt andet at facilitere realtidsregnskab og højne kvaliteten af ​​det numeriske materiale. På et strategisk niveau vil du kunne være med til at sikre, at forretningen lever op til alle lov- og myndighedskrav, og samtidig få et mere solidt og faktabaseret fundament i eksempelvis kontraktforhandlinger. Virksomheden vil så kunne få produkter og tjenester til en lavere pris, købe smartere og forbedre likviditeten.

Fordi du får data af meget høj kvalitet, vil dine rapporter også kunne nedbryde tallene på en helt anden og mere brugbar måde.

Datadrevet beslutningstagning

Et eksempel på dette er, hvordan ejendomsselskabet Heimstaden reducerede næsten 90 procent af faktureringsjobbet med brugen af ​​Semine, en platform, der giver virksomheder mulighed for at automatisere indgående faktureringsprocesser ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning. Erfaringen, Heimstaden havde, ligner mange andres: En regnskabschef bruger i gennemsnit halvdelen af ​​sin tid på at opsummere tal fra fakturaer og regninger i forskellige fysiske og elektroniske formater.

Selv i Norge, hvor 75-80 procent af alle fakturaer er elektroniske, består arbejdet med at fremstille numre mest af manuelle opgaver. Fremtidens regnskabssystemer vil derfor reducere manuelle opgaver og samtidig facilitere datadrevet indsigt for bedre beslutningstagning på alle niveauer. Det kræver, at løsningerne udvikles med stor kundeinvolvering, for at få et resultat, der er med til at udnytte netop det strategiske og omkostningseffektive potentiale, som Gartner og andre forudser for regnskabsområdet. En god brugerflade gør nye løsninger let tilgængelige for virksomheden, men Artificial intelligence drevet automatisering vil sikre løsninger, der vil vokse med virksomheden.

Nye måder at arbejde på

Automatisering, machine learning og mere tilgængelig data betyder også, at der skal ske ændringer på organisationsniveau. Digitalisering handler ikke grundlæggende om teknologi og nye systemer; digitalisering handler om at bruge teknologi til at opnå strukturelle ændringer og bedre måder at arbejde på, ved at bruge ressourcer på en smartere måde. Når systemer faciliterer nye måder at arbejde på, er det afgørende at virksomheden, med ledelsen i spidsen, forstår den række af muligheder, de har foran sig. Ved indførelse af nye systemer hænger gevinsterne sammen med, hvor hurtigt medarbejderne begynder at arbejde på nye måder, hvor stor en andel der tilpasser sig, og kvaliteten af ​​nye opgaveløsninger (Prosci).

Derudover er det på sigt vigtigt at se på kompetencesammensætning, opgaveløsning, procesforbedringer og beslutningsstrukturer. Det kræver, at ledelsen investerer i en god forandringsledelsesproces, så alle medarbejdere er med fra starten, og mulighederne for nye løsninger rent faktisk realiseres. 

Tre tips til at komme i gang med den digitale forandring:

1. Definer og kommuniker klart, hvad målet med den nye løsning er, hvad du skal opnå, og hvordan dette passer ind i den overordnede strategi. Det handler ofte om at løse noget, der ikke fungerer optimalt, og gøre brug af fremtidige, eksterne muligheder.

2. Inddrag ledere og medarbejdere tidligt i forandringsprocessen. Gør quick-wins synlige og lav gerne en pilot for at få et godt eksempel. At se et konkret resultat kan være både betryggende og motiverende.

3. Hav en klar plan for implementering, som sikrer ensartet information, god træning og forstærkning af hvorfor og hvordan, efter implementering af ændringen.

Digitalisering giver mange muligheder, og økonomifunktionen er ingen undtagelse. Ved at sammenkæde økonomi, regnskab og kunstig intelligens vil du kunne opnå en mere effektiv og strategisk økonomifunktion, som samtidig vil være med til at understøtte kerneforretningen på en endnu bedre måde. Øget datakvalitet og bedre dataadgang er afgørende for fremtidens virksomheder, derfor skal implementering af løsninger, der bidrager hertil, forankres både i toppen og i resten af ​​forretningen, gennem strukturerede og strategiske forandringsprocesser.

Artiklen har været udgivet første gang i Computerworld.

Artiklen er skrevet af Ingrid Maria Bast (Senior Rådgiver) og Tobias Studer Andersson (Leder af Sopra Steria Scale Up). Medforfatter er Daniel Karlsen (CCO i Semine).

Vil du vide mere om Artificial Intelligence eller søger sparring til hvordan automatiserede processer kan tænkes ind og hjælpe din virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Læs flere artikler om RPA og Automation

Danmarks nye digitaliseringsstrategi  Tiltræk medarbejdere med Automatisering  Machine Learning løfter mail håndtering hos HBR RPA Sparer 13 årsværk

 

Search