Tiltræk de bedste medarbejdere med Automatisering

| Læsetid: minutter

Business casen for Automation er mange steder stort set udelukkende drevet af udsigten til at sparre lønkroner i driftsbudgettet.  Man finder en manuel opgave, der bliver gjort rigtig mange gange af rigtig mange mennesker (gerne hver dag), som der dermed bruges rigtig meget tid og mange lønkroner på. Man analyserer processen, digitaliserer og automatiserer den så meget som man kan og så realiserer man gevinsten ved at fyre de medarbejdere der lavede processen før den blev automatisereset.

Jeg vil gerne i dette bogindlæg inspirere dig til at se på andre og måske endnu vigtigere parametre til din virksomheds business case på Automation, som handler om medarbejdertilfredshed og evnen til at tiltrække dygtige medarbejder.

Negative effekter ved ensidigt fokus på besparelser

Når du sætter sparrede lønkroner som mål for din automatiseringsagenda er realiseringen af gevinsten noget, der sker når du fyrer dine medarbejdere. Det gør helt automatisk samarbejdet mellem automatiseringsprojektet og de medarbejdere, hvis arbejdsprocesser skal automatiseres, svært og du møder modstand fremfor samarbejde. Du vil opleve medarbejdere som i hvert fald ikke vil gøre sit for at du ikke lykkedes med dit automatiseringsprojekt og derfor vil du have sværere ved at lykkedes med at realisere din gevinst.

En anden væsentlig negativ konsekvens er at du vil møde modstand, da medarbejdere ikke umiddelbart af egen vilje vil foreslå nye proceskandidater, der skal automatiseres. Tværtimod vil de gøre deres bedste for at skjule processer eller fremstille dem som meget specielle og som om at det slet ikke er muligt at automatisere dem. De har ikke nogen motivation for at bringe dem frem i hvert fald.

Automation betyder mere tid og flere spændende arbejdsopgaver til dine medarbejdere

I stedet for fokus på besparelser bør I vende fokus imod at være en hjælp for de administrative medarbejdere til at de kan udføre deres arbejdsopgaver på en intelligent måde og med værktøjer som kan leve op til den tidsalder vi lever i.

Der kan være rigtig meget kedeligt og gentagende taste arbejde i din virksomhed ifm. håndtering af løn, indtastning af fravær, ferie, orlov, bogføring, afstemning af rejseafregning osv., som gør det svært at motivere dine medarbejdere og eller tiltrække nye medarbejdere til din virksomhed – hvis du ikke automatiserer det.

Ved at introducere moderne automation teknologi i din virksomhed, som f.eks. RPA (”Robotic Proces Automation”), frigiver du mere tid og samtidig bliver arbejdsopgaverne for din administrative medarbejdere mere interessante,

Med de monotone og ofte mindre interessant arbejdsopgaver lagt i Automation kan en HR eller løn medarbejder komme til at bruge en tid på at designe automatiserede processer, arbejde med robotter, Machine Learning, AI og lignende spændende teknologi. De kan måske endda få deres egen robotassistent, som de kan sætte til at løse simple opgaver for sig.

Du vil kunne lave dine jobopslag meget mere interessante, og have væsentlig nemmere ved at rekruttere medarbejdere, ikke mindst til de administrative opgaver i virksomheden. I stedet for at skulle bruge en væsentlig mængde tid på tunge administrative opgaver, kan du nu skrive at du har brug for personer der skal være med til at innovere, designe og udvikle din forretning.

Vær interessant for den yngre generation af” Digital Natives”.

Hvis du som virksomhed skal være relevant for de mennesker, der kommer ude fra uddannelsesinstitutionerne og du vil have en yngre generation ind i din virksomhed, som kan hjælpe dig med at drive din forretning i stedet for at bruge tiden på gentagende tastearbejde, så er du nødt til at have mere interessant arbejdsopgaver at tilbyde.

Generationen fra 2000 og frem er ”Digital Natives” og de forventer samme høje grad af IT-understøttelse på arbejdspladsen, som de oplever i deres fritid. Her vil der være en høj forventning til at robotter, AI, Machine Learning bruges og laver det gentagende, regelbaserede, tidskrævende arbejde. Der er en grundlæggende forventning om, at systemer taler sammen og at deres arbejde skal give mening – hvilket ikke indebærer tastearbejde en stor del af tiden. Der er en grundlæggende forventning om at processer er automatiserede, og hvis det ikke er tilfældet, vælger de at arbejde et andet sted end i din virksomhed.

Vil du helst bruge din tid på at kopiere data fra et system til et andet, eller vil du gerne være med til at udvikle forretningen og bruge ny og spændende teknologi? Med en automation agenda får du mulighed for at tiltrække yngre og nyuddannede til områder, som måske ellers kan betragtes som lidt ”tørt stof”.

Jeg er sikker på at dine jobopslag kan blive væsentlig mere interessante for de medarbejdere du ønsker at tiltrække, hvis du kan skrive at de kan arbejde med robotter, Machine Learning, Proces Mining eller lignende, hvis de ønsker at arbejde i din virksomhed.

Hvordan kommer vi videre med Automation? 

Automation bør du se som en fortløbende del af jeres daglige drift. Der kan være mange indgange til automation og i de fleste tilfælde er I allerede i gang med Automation i en eller anden grad. Vi har mange års erfaring med Automation og kan hjælpe jer uanset om I har været i gang i lang tid, er nystartet men måske ikke rigtig lykkedes, eller hvis I slet ikke er startet op. Vi har både forretningsmæssige og tekniske eksperter til at hjælpe jer uanset hvad navnet på teknologien er.

Vil du høre mere om, hvordan du kommer godt videre med RPA og Automation, så tag endelig fat i os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com. 

Hvad enten det blot er for inspirationens skyld, for at få nogle gode idéer eller blive udfordret ift. jeres eksisterende setup. Vi ser frem til at møde jer. 

Kontakt os

Læs flere artikler om RPA og Automation

RPA & Automation Finansdirektøren og brugen af kunstig intelligens Machine Learning løfter mail håndtering hos HBR RPA sparer 13 årsværk hos Norsk Lægemiddelstyrelse

Search