Interaktion

Ny teknologi og nye måder at interagere på åbner muligheder for forbedret informationshåndtering.

Dette fører til mere effektiv interaktion og øget innovationsevne på tværs af afdelinger, lokationer og landegrænser.

Der er en voksende forventning fra medarbejderne om effektive samarbejdsløsninger og mulighederne for en digital arbejdsplads. Potentialet for at fremme innovation og produktivitet gennem målrettet interaktion har aldrig været større.

Hvilke udfordringer kan løses ved hjælp af god interaktion?

Ændringer i vores kommunikations- og interaktionsmønstre presses på den ene side frem af ændrede kommunikationsvaner og vores medarbejderes forventninger til effektive samarbejdsværktøjer. På den anden side oplever de fleste virksomheder presset for stadig højere grad af effektivitet og nye måder at arbejde smartere på.

For at holde trit med en verden, hvor ændringer går hurtigere og hurtigere, er man nødt til at have agile organisationer, der både kan fremme innovation og forandre sig meget hurtigt. En god interaktionskultur og gode samarbejdsværktøjer er afgørende for at opnå dette.

Hvad er vores løsningsforslag til interaktion?

Nøglen til bedre interaktion ligger i krydsfeltet mellem mennesker, processer og teknologi.

Ved at indføre nye interaktionsløsninger er teknologi kun en lille del af vejen til målet. For at lykkes kræves en holistisk og strategisk tilgang med fokus på både virksomhedens mål og brugernes behov. Sopra Steria har udviklet en metode, der forbinder teknologi, nye former for samarbejde, forankring, implementering og gevinstrealisering.

Metoden består af flere arbejdsstrømme som både kan gennemføres hver for sig, eller som integrerede dele af et projekt

Hvad slags værdi vil god interaktion give dig?

Øget effektivitet

Du får øget effektivitet ved at kommunikationen går hurtigere og at medarbejderne lettere finder vej til den rigtige adresse. Folk får hurtigere svar på det, de spekulerer på. Forskning anslår en potentiel stigning i produktiviteten for medarbejdere på op til 25 procent ved effektiv anvendelse af moderne samarbejdsløsninger.

Bedre innovationsevne og mere tilfredse medarbejdere

Medarbejdere forventer i højere grad den samme type arbejdsværktøj og kommunikationsform som i privatlivet. God interaktion skaber et større tilhørsforhold til organisationen, og tillader også ideer og forbedringsforslag at blomstre.

Mere agil organisation

Levende virtuelle og fysiske netværk på tværs af etablerede strukturer, korte distancer for kommunikation og en lav tærskel for deltagelse fører til mere agile organisationer. Dette er en evne, der er afgørende i en tid, hvor forandringstempoet kun er stigende og stadigt flere industrier vil blive berørt af radikal forandring.

Hvorfor vælge os til at hjælpe dig med dine interaktionsudfordringer?

Sopra Steria har et stort og dedikeret fagmiljø for. Dette er en del af Sopra Sterias miljø for forretningsrådgivning og sammen dækker vi de forskellige discipliner, der er involveret i sociale intranet som interaktion, kommunikation, vidensdeling, forandring, organisation og processer.

Vi kombinerer viden om nye samarbejdstrends og teknologier, som SharePoint og Yammer, med ekspertise på traditionelle områder som vidensledelse, organisationsudvikling, forandringsledelse, proceseffektivisering, sikkerhed og udvikling og implementering af IT-systemer.

På den måde hjælper vi vores kunder med at bygge interaktionsydelser ind i etablerede strukturer. Vores erfarne konsulenter kan hjælpe dig med at se interaktion, kommunikation og informationsforvaltning i et holistisk perspektiv, knyttet til forretningens kerneprocesser og strategi.

 

Eksempler på vores ydelser:

  • Etablering af interaktionsstrategier
  • Rådgivning og implementering af Entreprise Social
  • Anskaffelse og implementering af interaktionsløsninger og intranet
  • SharePoint rådgivning

 

Har du spørgsmål? 

Maiken_Lykke_120x120

Maiken Lykke
Country Manager, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 58
E-mail: maiken.lykke@soprasteria.com