Informationssikkerhed

God informationssikkerhed er nødvendig for at lykkes med digitalisering. Man har behov for et fundament af kontrol for at kunne bevæge sig fremad med acceptabel risiko.

De digitale løsninger vi udvikler i dag skal leve i mange år og må derfor kunne takle både det trusselsbillede, vi står ovenfor i dag samt morgendagens trusselsbillede.

 

Vores ydelser på sikkerhedsområdet spænder bredt og omfatter blandt andet:

 

  • Risikovurderinger
  • Sikkerhedsledelse
  • Sikkerhedsarkitektur
  • Sikkerhed i Cloud Services
  • Identity and Access Management (IAM)
  • Security Information and Event Management (SIEM)
  • sårbarhedstest og penetrationstest

Risikovurderinger

God informationssikkerhed kræver god risikostyring. Sopra Steria hjælper virksomheder med at analysere og vurdere risici, og derefter håndtere informationssikkerheden og risikostyringen i takt med ændringer i processer, organisation og teknologi.

Sikkerhedsledelse

Et styringssystem for informationssikkerhed (ISMS) definerer virksomhedens sikkerhedsmål og sikkerhedsstrategi. Sopra Steria har i tæt samarbejde med kunderne udviklet komplette systemer til informationssikkerhed. Vi har foretaget modenhedsevalueringer af eksisterende styringssystemer og har bistået kunder i processen frem mod certificering i henhold til ISO/IEC-27001.

Sikkerhedsarkitektur

En sikkerhedsarkitektur viser hvilke sikkerhedskomponenter en virksomhed eller løsning benytter, hvordan de hænger sammen og hvilke krav de løser. Sikkerhedsarkitekturen giver overblik og gør ændringer mulig.  

Sikkerhed i cloud services

At tage cloud services i brug kan have en række forretningsmæssige fordele. Samtidig følger der en risiko med, som det er vigtig at man tager stilling til. Sopra Steria bistår kunder med at vurdere forskellige alternative cloud services, og tilbyder også rådgivning inden for sikkerhed og persondataforhold for særligt cloud services.

Identity and Access Management

Sopra Steria bistår kunder med rådgivning, løsningsvalg og løsningsudvikling knyttet til rettigheds- og identitetshåndtering.

Security Information and Event Management

Sopra Steria skræddersyr løsninger til håndtering af loginformation med henblik på mere effektivt at afdække og dokumentere sikkerhedshændelser. Vi er optaget af, at løsningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, således at informationen som indsamles, og eventuelt gemmes, er den mest relevante for din virksomhed.

Sårbarhedstest og penetrationstest

Sårbarhedstest giver dig en oversigt over sikkerhedsudfordringer i din applikation eller dit netværk. Penetrationstest forsøger at udnytte disse sårbarheder for at bekræfte eller afkræfte problemer.

 

Hvorfor vælge os?

Sopra Steria har mere end 60 konsulenter i Skandinavien, der arbejder med informationssikkerhed. Vi har et af de største sikkerhedsmiljøer i Skandinavien, og kan også udnytte ekspertise fra vores europæiske organisation.

Vores rådgivere besidder solide faglige kompetencer og har mange års praktisk erfaring med sikkerhedsarbejde. Denne erfaring giver kunderne tryghed ved, at de råd vi giver er velfunderede, fagligt forankrede og fungerer i praksis.

Har du spørgsmål? 

Maiken_Lykke_120x120

Maiken Lykke
Country Manager, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 58
E-mail: maiken.lykke@soprasteria.com