Virksomhedsstyring

Hurtige ændringer kræver god styring og intern bevågenhed. Tidligere kunne ændringer planlægges i god tid, men i den nye digitale verden, er det kunderne, der sætter betingelserne for, hvor hurtigt ændringer må gøres.

Effektiv virksomhedsstyring kræver, at ledelsen har korrekt og relevant sinformation. Overordnede mål skal brydes ned på forskellige niveauer i organisationen med klart definerede ansvarsområder og beføjelser. Styringsprocesserne skal være holistiske, effektive og støttet af passende brug af teknologi.

 

Vi tilbyder følgende ydelser inden for styring:

  • Risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • Porteføljestyring
  • Gevinstrealisering

Risikostyring

Risikostyring er en integreret del af virksomhedsstyringen. Sopra Steria hjælper med kortlægning, overvågning og implementeringsstøtte til risikoejere i virksomheden. Derudover støtter vi igangsætning, planlægning og etablering af effektive processer og rammer for risikostyring.

Porteføljestyring

Porteføljestyring handler om håndtering af forandringsinitiativer, således at den samlede projektportefølje så vidt muligt understøtter de forretningsmæssige mål. Porteføljestyring er en god metode til at operationalisere, tydeliggøre og formidle hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opnå definerede strategiske mål inden for den godkendte finansielle ramme.

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringsarbejde gør, at de forventede fordele af et projekt rent faktisk bliver høstet, og at de er permanente over tid. For at lykkes med gevinstrealisering kræves forankring, involvering, motivation og klare procedurer. Sopra Steria skræddersyr og implementerer en gevinstrealiseringsproces, der er tilpasset behovene og virksomheden. Vores rådgivere sikrer, at processen bliver operationelt gennemfør ved at både projekter og linjen modtager den nødvendige oplæring.

 

Hvorfor vælge os?

Sopra Steria ved hvilken styringsinformation som er relevant i den nye digitale hverdag. Vi kan bistå med at etablere transparente styringsprocesser understøttet af teknologiske løsninger, som sikrer præcise data og det rette beslutningsgrundlag.

Sopra Steria forstår hvordan teknologi påvirker processer og organisation. Vi ved hvordan IT kan udnyttes for at hente nødvendig styringsinformation, og hvordan datadrevet indsigt kan anvendes til at tage bedre, fakta baserede beslutninger.

Vores unikke kultur for vidensdeling sikrer overførsel af viden til vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, og står skulder ved skulder sammen om at gennemføre de vedtagne mål og planer i organisationen.

Har du spørgsmål? 

Maiken_Lykke_120x120

Maiken Lykke
Country Manager, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 58
E-mail: maiken.lykke@soprasteria.com