Strategiudvikling

At udvikle en forretningsstrategi, der omsætter forretningsmæssige mål til praktiske handlinger kan være udfordrende.

Omgivelsernes stigende krav skal afspejles i virksomhedsstrategiens målsætning for udvikling, værditilvækst, effektivisering og efterlevelse. Men sammenhængen mellem overordnede målsætninger, og hvordan disse skal opnås gennem konkretet implementeringsplaner er ikke nødvendigvis indlysende.

Vi ser, at dette især gælder for, hvordan virksomheden kan kapitalisere på teknologidrevet innovation ved at gøre produkter og ydelser digitale.

Sopra Sterias tilgang til strategiudvikling starter med en her-og-nu-analyse; hvad er omgivelsernes krav, hvor står vi, og hvor skal vi hen? Derefter udformes strategien; hvad er vores vigtigste fokusområder, hvad er målene, og hvordan understøttes disse gennem organisering, styring og proces?

 

Sopra Steria tilbyder følgende ydelser inden for strategiudvikling: 

  • Digital strategi
  • Funktionsstrategier

Digital strategi

Inden for strategisk ledelse, forretningsstrategi og markedsføring, er den digitale strategiproces med til at angive en virksomheds vision, mål, muligheder og relaterede aktiviteter for at udnytte de digitale initiativer for at skabe værdi eller reducere omkostningerne. Vi erfarer, at digitale initiativer varierer og begrænses af virksomhedernes fokus fra nye forretningsmuligheder og risici i den fulde bredde til mere markedsføring og kundefokuseret indsats på digitale medier.

Funktionsstrategi

Den digitale forretningsstrategi understøttes af funktionsstrategier som for eksempel HR-strategi, IT-strategi og marketingstrategi.

 

Hvorfor vælge os?

Sopra Steria har en effektiv metode til strategiudvikling, som kan tilpasses og er let forståelig. Det sikrer en effektiv vej til målet, og resulterer i en strategi som er konkret, kommunikér bar og gennemfør bar.

Vi har mange års erfaring i at operationalisere strategier. Mange anser et strategiprojekt afsluttet når strategidokumentet er færdig. Men vi i Sopra Steria mener, at det er netop dér den vigtigste opgave begynder: At planlægge, styre og gennemføre konkrete forandringsinitiativer for å opnå målene i strategien.

Vores unikke kultur for vidensdeling sikrer overføring af kompetencer til vores kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, og står skulder ved skulder om at gennemføre de aftalte mål og planer i organisationen.

Sopra Steria lægger stor vægt på at skabe et godt samspil mellem ledelse, organisering, fagområder og teknologi for at gøre det muligt for organisationen at realisere strategiske mål gennem gode ledelses- og styringsprocesser.

Har du spørgsmål? 

Maiken_Lykke_120x120

Maiken Lykke
Country Manager, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 58
E-mail: maiken.lykke@soprasteria.com