Hvorfor vælge os?

Vi binder IT og forretning sammen

Nogle gange er der behov for hjælp fra eksterne støttespillere for at takle kravene til forandring. Vi har mange års erfaring som IT-konsulenthus og vores konsulenters profiler spænder fra at være dybt tekniske til også at være forretningsrådgivende. Vi mener, at et godt samspil mellem forretning og IT er essentiel for at opnå jeres mål som virksomhed og derfor er vores fokus, at hjælpe vores kunder med at optimere forretningen gennem IT-projekter.

Digitalisering af den offentlige og private sektor

Traditionelle forretningsmodeller udfordres i stigende grad af digitale modeller og derfor er en storstilet digitalisering af både den offentlige og private sektor i gang. Vi har projekter og kunder i begge sektorer og dermed erfaring med, hvad der fungerer i praksis og hvad der er forbigående trends.

Vi er leverandør på SKI-rammeaftalerne 02.06 og 02.17 og kan levere højt kvalificeret rådgivning til digitalisering af både private og offentlige virksomheder på konkurrencedygtige vilkår. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

The world is how we shape it
Med det mener vi, at verden bliver, som vi sammen skaber den og at det er op til os selv at tage aktivt del i denne udvikling. Med ”os” mener vi både os selv og jer - vores kunder og partnere. Vi tror på, at der skal samarbejde til, for at vi kan lave ændringer. Vores mål er at fremme modige valg, handle proaktivt og være med til at forme verden.
Rasmus Reitz, Country Manager & Director Applications, Danmark

End-to-end-leverandør

Vores ydelser dækker hele værdikæden – fra idéudvikling, styring og ledelse, til udvikling, gennemførelse og videre forvaltning. Vi har en af markedets mest omfattende ydelsesporteføljer, deriblandt strategiudvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemudvikling, digitale løsninger og drift. Vi vælger teknologi efter den opgave, vi sammen med jer står overfor og ikke den anden vej rundt. Det betyder, at vi bruger energi på at sætte os ind i jeres behov og rådgiver jer derefter.

Måden vi arbejder på

Når vi opstarter et samarbejde med jer, så sætter vi os grundigt ind i jeres problemstillinger og egenskaber. Vi tror ikke på facitsvar. Vores vigtigste værktøj er at lytte – opmærksomt og omhyggeligt – før vi anbefaler en løsning. Ved at danne os det fulde billede af jeres organisation, kan vi hjælpe jer med digitale løsninger, der oftest kan løse mere end én udfordring af gangen. Uanset hvad vi skal levere, så skal I som kunde føle jer trygge ved, at vi leverer som lovet, og at vores ekspertise bidrager til reel værdiskabelse.

Nøgletal

Nøgletal Sopra Steria

Kontakt os