Program- og projektledelse

Med et af Skandinaviens stærkeste fagmiljøer inden for projektledelse, kan Sopra Steria hjælpe dig og din virksomhed gennem alle faser af projektetforløbet, både i store og små projekter, eller i store, langvarige programmer.

Projekter kan være udfordrende

Teknologi og forretning hænger i dag tæt sammen. Det er umuligt at implementere større ændringer i en organisation uden at også IT-systemerne bliver berørt. Derfor må fleste restruktureringsprojekter tage hensyn både til de teknologiske og organisatoriske udfordringer. Nogle fælles udfordringer er som regel:

  • Kompleksitet
  • Forankring og involvering af de som berøres af forandringerne
  • Få gevinster og opnå ønsket værdi

Hvad er vores løsningsforslag for projekter?

Vi i Sopra Steria er optaget af at gøre projekter nemmere og mindre risikofyldte for vores kunder. For at opnå dette, bruger vi en række forskellige midler. Dels drejer det sig om vores certificerede procedurer og metoder til projektgennemførelsen, dels om etablerede kontraktmodeller.

Vores forretningsrådgivere og branchespecialister arbejder tæt sammen med vores tekniske specialister, der har dyb indsigt i teknologiens muligheder og begrænsninger. Vi går altid systematisk til værks for at styre projekter professionelt og er virkelig optaget af at skabe værdi for kunden.

Sopra Steria har leveret nogle af de største systemudviklings- og infrastrukturprojekter i Skandinavien og de mest erfarne projektledere har et stort antal projekter bag sig. Dette gør os godt rustet til at løse selv de mest komplekse opgaver.

Vi kan dække roller inden for projektledelse, delprojektledelse og teamledelse i alle projektets faser, enten som totalleverandør eller på modtagersiden.

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser:

  • Starthjælp
  • Bistand
  • Projektgennemførelse
  • Etablering (PMO)
  • Gevinstrealisering

Starthjælp

Starthjælp til at etablere og komme i gang med projekter på en optimal måde, samt rådgivning undervejs i projektet

Bistand

Sopra Steria tilbyder bistand inden for anskaffelser og kravspecifikationsprocesser. Derudover tilbyder vi også bistand på hele spekret, som er involveret i implementeringsprojekter, fra kontrakt underskrives indtil systemet tages i brug. Det være sig: projektledelse og bistand, leverandøropfølgning, dokumentation, produktionsindstilling, uddannelse, implementering og optimering.

Projektgennemførelse

Projektgennemførelse af alle typer teknologiprojekter, uanset om det drejer sig om modernisering, transition eller udvikling.

Etablering (PMO)

Etablering af processer og rutiner for programkontortjenester (PMO).

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering, implementering af metoder og processer, herunder udarbejdelse af målbillede, gevinstkort, gevinstprofiler, resultatindikatorer og gevinstrealiseringsplan. Desuden hjælper vi med opfølgning af gevinstfokus i linjeorganisationen.

 

Hvorfor vælge os?

Ved at vælge Sopra Steria som din samarbejdspartner i projektledelse kan du sikre dig og din virksomhed tryghed gennem hele projektet. Vores konsulenter er certificerede i markedets førende metoder som PRINCE 2, PMP, PMBOK, ISTQB, ITIL, Lean Six Sigma, Scrum og vores eget metodeværktøj Navigator.

I Sopra Steria er vi fleksible. Vi kan tage totalansvar, delansvar eller fungere som støttespiller i dine projekter. Vi har god indsigt og forståelse i mange forskellige brancher og kan dermed enkelt tilpasse os din virksomhed. Derudover kan ovennævnte metodeværktøj specialtilpasses hvert enkelt projekt.

Vi kender vores kunder og brancher indefra og er en betroet partner for nogen af Skandinaviens største virksomheder, som Avinor, Det norske, DNB, ESAB, Forsvaret, NorgesGruppen, Politiet, Posten, Sykehuspartner, Statens vegvesen, SCB, Sampension og Topdanmark, for at nævne nogle.

Har du spørgsmål?

 

Rolf Kjøller
Rolf Kjøller

Head of BPM, PM & Architecture, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 65
E-mail: rolf.kjoller@soprasteria.com