Kvalitetssikring og projektrevision

En vigtig forudsætning for succes i projekter er at have et forhold til, hvad kundens forventninger er til kvalitet. Derefter er du nødt til at oprette en proaktiv plan for, hvordan man planlægger at opfylde disse forventninger.

Kvalitetskontrol handler om at de faktiske leverancer verificeres for at sikre den ønskede kvalitet. Kvalitetssikring handler om at kontrollere projektprocesserne, som fører til de faktiske leverancer.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring- og kontrol er vigtige koncepter for at opnå et vellykket resultat. Alligevel er mange i tvivl om, hvad begreberne egentlig indebærer, og ofte vægtes det ene på bekostning af det andet. Manglende bevidsthed om kvaliteten i projekter er en af flere potentielle faldgruber.

Sopra Sterias kvalitetssystem indeholder metodik som anbefalet anvendt til kvalitetskontrol og -sikring i forbindelse med gennemførelsen af projekterne. Målet med metoden er at sikre, at gennemførelsen og resultaterne er af passende kvalitet, og at projektet er leveret til tiden og omkostninger.

Centralt for metoden er rutinebeskrivelser for gennemførelse, skabeloner til kvalitetsplan, kvalitetsrapporter og tjeklister. Kvalitetssikring skal synliggøre dårlig kvalitet og risikoområder og foreslå konkrete foranstaltninger til forbedring.

Projektrevision

En projektrevision giver mulighed for at afsløre de udfordringer man møder i projektet. Det kan give projektejer, projektleder og -team status over, hvad der går godt, og hvad der skal forbedres i projektet. Revisionen kan udføres undervejs, eller ved projektets afslutning.

Revision vil give værdifuld indsigt i succeskriterier for fremtidige projekter. På den måde kan du undgå at gøre de samme fejl igen.

 

Hvorfor vælge os?

Vores konsulenter har erfaring fra en række forskellige projekter i den offentlige og private sektor. Projektledelse er en separat karrierevej i Sopra Steria, som gør at vores konsulenter har mange års erfaring med at håndtere kvalitetskravene i meget forskellige projekter.

Har du spørgsmål?

 

Rolf Kjøller
Rolf Kjøller

Head of BPM, PM & Architecture, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 65
E-mail: rolf.kjoller@soprasteria.com