IT Service Management

IT er i mange tilfælde en drivkraft for forandring, innovation og forretningsmuligheder gennem nye funktionelle muligheder i teknologien. 

Efterhånden som udviklingen af IT-infrastruktur går hurtigere og hurtigere, er det vigtigt, at IT-systemerne følger med i udviklingen for at opfylde virksomhedens forretningsmæssige behov.

At lede en IT-organisation i en virksomhed bliver en stadig mere krævende opgave. Der er uophørligt nye krav til forandringer og forventninger til effektivisering og besparelser. Desuden kommer nye styringsmodeller, samt brug af eksempelvis cloud-tjenester, der ændrer betingelserne for, hvordan IT-funktionen fungerer.

 

I den forbindelse er det vigtigt at fokusere på følgende:

 • Hvordan kan IT bidrage til at nå forretningsmålene?
 • Hvordan organiserer og styrer IT virksomheden?
 • Hvad er de mest hensigtsmæssige IT-tiltag?
 • Hvordan realiseres valgt strategi og tiltagsportefølje?

 

Sopra Steria har lang erfaring med denne type udfordringer, og hjælper med etablering og omlægning af IT-organisationen, således at IT-funktionen er godt rustet til at understøtte forretningsstrategi og mål. Vi arbejder bl.a. med ServiceNow, hvor vi er den eneste preffered ServiceNow ITBM partner i Danmark og med BMC Remedy, hvor vi samlet set har mere end 144 års erfaring i Sopra Steria Danmark.

Vi hjælper også virksomheden med at identificere, vurdere, erhverve og administrere de rigtige IT-aktiviteter til at nå deres forretningsmæssige strategier og mål.

Vi tilbyder rådgivningsydelser for IT-ledelse og -styring inden for følgende discipliner:

 • IT Governance
 • IT Service Management
 • Uddannelsesydelser
 • Operativ procesledelse 

IT Governance

 IT Governance er et afgørende element i at forbedre IT-ledelse og styring. Det handler om etablering og gennemførelse af forvaltningsmodeller for at sikre en effektiv og integreret IT-funktion, der understøtter opfyldelsen af virksomhedens mål. Det handler om at finde balancen mellem at «gøre de rigtige ting», og at «gøre tingene rigtigt».

En god IT Governance model er med til at sikre forrretningsmæssig ledelse og styring af ressourcer, at IT-strategien er i overensstemmelse med forretningsstrategien, er risikoen styres, og at love og regler overholdes. Sopra Steria baserer sin rådgivning inden for IT Governance på COBIT.

Vi sætter som mål at IT Governance i en organisation skal være:

 • et virkemiddel til at bygge bro mellom IT og kernevirksomheden
 • et udgangspunkt for at etablere intern kontrol for at sikre samsvar med lover og regler
 • en model til at bygge en effektiv organisation med klart definerede faser og roller
 • et hjælpemiddel for til at udvikle IT-strategier
 • et bibliotek til at måle organisationens modenhed inden for styring og ledelse

IT Service Management

IT Service Management handler om at få IT-funktionen til at understøtte forretningen og samtidig levere god kundeservice. Det sker ikke af sig selv, men gennem professionelle leverancer og løbende udvikling af mennesker, processer og teknologi.

Kernen i IT Service Management og leverancer handler om at yde god service til sine kunder. Vi lever i en turbulent tid, hvor forretningsstrategier og kundernes præferencer er under konstant forandring. Din evne til at tilpasse dig dette skiftende terræn bestemmer, om du lykkes eller ej.

IT-funktionen, skal gøre to ting på samme tid: (1) sikre stabile systemer og (2) støtte de nødvendige forandringsprocesser.

En effektiv strukturering og organisering af IT-funktionen er en absolut forudsætning for succes. Det indebærer i vid udstrækning at dykke ned i virksomhedens drift, processer og informationsstyring, for derefter at strukturere alting på en hensigtsmæssig måde. Desuden må medarbejdere udstyres med de rette værktøjer, hvad angår infrastruktur, støttesystemer og andre hjælpemidler. Samtidig skal også sikkerhed, daglig drift og forvaltningsmekanismer varetages.

Uddannelsesydelse – Sopra Steria Academy

Sopra Steria leverer gennem Sopra Steria Academy certificeringskurser på de mest udbredte frame work som ITIL, COBIT, Prince2, TOGAF og Kepner-Trego. For mere info om vores certificeringskurser, se www.soprasteriaacademy.no.

Operativ procesledelse

Operationel procesledelse er adgang til ekspertise i kortere eller længere perioder for at imødekomme behov ved orlov eller andre midlertidige øgede behov, der kræver ekstra ressourcer.

Sopra Steria tilbyder operationel procesledelse på tværs af forskellige IT Service Management discipliner, og projekt- og programledelse i kortere eller længere perioder. Operative procesledere fra Sopra Steria er certificeret på velkendte frame work som COBIT, ISO20000, ITIL, Prince2, MSP, MOP, MoR, MOV, P3O og PMP.

 

Hvorfor vælge os?

Sopra Steria har et af Skandinaviens førende kompetencecentre med over 100 rådgivere og konsulenter i IT Service Management. Vi har omfattende og dokumenteret erfaring på området og støtter os til etablerede frame work som ITIL, COBIT og ISO20000. Sopra Steria kan hjælpe dig med at videreudvikle IT-funktionen til at blive en professionel service og vi tager gerne en samtale om dine udfordringer.

Har du spørgsmål?

 

Ian DickieIan Dickie
Head of Customer Centric Management, Denmark
Tlf: +45 28 11 50 40
E-mail: ian.dickie@soprasteria.com