Digitale Løsninger

En verden i digitalisering skaber muligheder og udfordringer. Kunder og brugere har fået mere magt og forventer tættere relationer, øget tilgængelighed og mere skræddersyede ydelser og kommunikation.

Ændrede kommunikationsvaner stiller også krav til nye former for interaktion med kunder, partnere og medarbejdere. Dette gør, at virksomheder møder udfordringer i forbindelse med samarbejde, kundehåndtering, viden- og informationsdeling, samt smart brug af teknologi.

Hvilke udfordringer kan digitale kanaler løse?

De fleste virksomheder bruger forskellige digitale kanaler til at markedsføre, interagere eller sælge deres produkter og tjenester. Uanset hvad der udgør din virksomheds digitale økosystem, også kaldet kanalsystem, vil det garanteret ændre sig og kræver løbende videreudvikling og optimering.

At forudse og imødekomme disse udfordringer på en positiv måde kræver både kontrol og en klar retning. Det kan også være, at det kræver en revurdering af den digitale strategi og porteføljen af digitale kanaler og tjenester.

Hvad er vores løsningsforslag for digitale kanaler?

Vi er her for at hjælpe dig med at udvikle virksomhedens digitale økosystem og ydelser, og få mest muligt ud af din digitale tilstedeværelse. Vores team af konsulenter tilbyder end-to-end ekspertise med rådgivning inden for:

  • Digital strategi
  • Kundehåndtering/Customer Centric Management
  • Digital konceptudvikling og tjenesteinnovation
  • Interaktion, Enterprise Social og digital arbejdsplads
  • Anskaffelse og implementering af digitale løsninger
  • Forvaltning og optimering

Vi har en holistisk tilgang til digitale kanaler

Vi hjælper dig med at udvikle en digital strategi baseret på virksomhedens ambitioner og langsigtede mål. Vi dykker ned i brugernes behov, smertepunkter, problemområder og udfordringer.

Ved at afdække digitale muligheder og problemområder, sikrer vi et stærkt kunde- og brugerperspektiv og hjælper med at holde fokus på, hvad der skaber mest værdi som grundlag for strategiudviklingen. Derfra guider vi dig gennem processen fra vision til konkrete handlingsplaner.

Undervejs overfører vi ekspertise og bidrager med metoder og værktøjer, der gør det muligt for organisationen at beslutte og sikre fremskridt. Vi hjælper med at sikre, at mennesker og processer fungerer effektivt sammen om at levere en digital strategi på tværs af virksomhedens digitale kanaler.

Vi bistår med at definere og opstille fælles målekriterier på tværs af enheder til at forankre satsningen på virksomhedens strategi og sikre, at medarbejderne leverer operationelle opgaver, der understøtter strategien og den langsigtede ambition.

Når vi ser på det i et helhedsperspektiv, og arbejder med, hvordan de forskellige kanaler kan støtte hinanden, bygger vi virksomhedens digitale økosystem.

Hvilken værdi vil digitale kanaler give dig?

En klar digital strategi giver den nødvendige retning og vejledning for virksomhedens digitale tilstedeværelse. Vi gør virksomheden i stand til at angribe problemestillingen på en strategisk og metodisk måde. Vi hjælper med at åbne muligheder med eksterne øjne og give overblik på tværs af de interne siloer, og opstiller klare prioriteringer og retning. Vi overfører viden, metoder og værktøjer, så I selv kan arbejde med udfordringer og muligheder.

På lang sigt er værdien af vores rådgivning at bidrage til at løse dine problemer, og åbne op for nye muligheder med digitalisering for øget konkurrenceevne.

En gennemtænkt og strategisk tilgang til kanalbrug og indhold bidrager til at øge serviceniveauet, optimere kunderejsen, og holde fokus på relevansen og nytte for brugerne. Økosystemtilgangen bidrager også til at kanalerne støtter hinanden og øger konverteringsrater og social distribution.

En indholdsstrategi, der tager højde for både det planlagte og det spontane, skaber bedre forudsigelighed, bedre ressourceudnyttelse og tryghed, når der opstår noget uventet. Det forenkler arbejdet med at planlægge, udvikle, publicere og administrere indhold på en effektiv måde på tværs af kanaler.

Med en klar plan for ressourcestyring bliver virksomheder bedre i stand til at styre den digitale tilstedeværelse. Det hjælper til at klarlægge ansvarsfordelingen, minimere taktiske debatter, sikrer højere kvalitet af leverancerne og bidrager til mere produktiv ressourceudnyttelse. Når den digitale ressourcestyring professionaliseres vil det hjælpe organisationen til trin for trin at levere på virksomhedens digitale ambitioner.

Hvorfor vælge os til at hjælpe dig med dine digitale kanaler?

Sopra Sterias konsulenter har hjulpet mange af Skandinaviens største virksomheder i forskellige faser og med end-to-end projekter med rådgivning inden for digital kanaludvikling og ydelsesinnovation. Vores ekspertise og metodiske tilgang er med til at sikre, at både mennesker, proces og teknologi spiller sammen.

Sopra Steria har kompetencer i bredden og dybden til at sikre helheden for din virksomheds fremtidige digitale økosystem.

Har du spørgsmål?

 

Ian DickieIan Dickie
Head of Customer Centric Management, Denmark
Tlf: +45 28 11 50 40
E-mail: ian.dickie@soprasteria.com