Application Portfolio Management

Application Portfolio Management, herefter APM, sikrer at virksomhedens samlede systemlandskab, leverer maksimal forretningsværdi. Dette sker via overblik og styring af samtlige software applikationer igennem deres totale livs-cyklus. 
I takt med den stigende digitalisering har virksomheder i dag en stor mængde af applikationer. Det høje antal systemer har, grundet manglende overblik, medført redundante systemer, samt en eksponentiel stigning i omkostninger til systemvedligehold. Det er her Application Portfolio Management kan skabe værdi.

  • APM skaber et samlet overblik over virksomhedens applikationer og synliggør dermed unødig redundans
  • APM hjælper med at synliggøre forretningsværdien af hver enkelt applikation
  • APM sikrer, at der kun investeres i de applikationer, som skaber værdi
  • APM hjælper med at eliminere de applikationer, som ikke længere er relevante
  • APM skaber overblik over, hvilke applikationer, der skal opgraderes for at sikre deres forsatte værdi
  • APM skaber et konstant opdateret overblik til støtte for investeringer i fremtidens applikationsportefølje, således at investeringerne understøtter virksomhedens strategi

Manglende APM er som at forsøge at planlægge en rute på et kort, hvor man kender slut-destinationen, men ikke kender udgangspunktet. I Sopra Steria har vi metoder til at kortlægge udgangspunktet og kan samtidig rådgive i, hvorledes virksomheder kan komme hele vejen til slut-destinationen med fokus på værdi og risikominimering.

Vi assisterer virksomheder med at indfri de gevinster, der skabes af en moden Application Portfolio Management herunder:

  • Sikre alignment mellem applikationsporteføljen og forretningsstrategien
  • Reducering af IT-omkostningen og optimering af IT-systemernes værdi, ved blandt andet at eliminere redundante systemer og udfase systemer, som ikke længere anvendes eller kan vedligeholdes, samt konsolidering af applikationer
  • Standardisering af teknologi herunder konvertering af legacy systemer til standardteknologier, med tilhørende omkostningsreduktion til følge

Har du spørgsmål?

 

Rolf Kjøller
Rolf Kjøller

Head of BPM, PM & Architecture, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 65
E-mail: rolf.kjoller@soprasteria.com