Customer Centric Management

 

Fremtidens succesfulde virksomheder forstår at sætte kunden i centrum og fokuserer på at skabe værdi for den enkelte

Digital transformation har været et buzzword de seneste 10 år og digitalisering har efterhånden ændret forholdet mellem virksomhed og kunde radikalt. Understøttet af digitale redskaber og muligheder forventer kunderne at være i centrum for virksomhedernes gøren og laden, og de vælger aktivt de virksomheder og services, som bedst imødekommer deres personlige behov.

Digital Disruption og Customer Centric Transformation

Drevet af digital teknologi har virksomheder fokuseret på effektivisering, samtidig med at de i stigende grad har forsøgt at forstå, hvordan nutidens digitale forbrugere interagerer med de mange digitale berøringspunkter igennem kunderejsen. I den forbindelse er mange virksomheder begyndt at tænke digitale løsninger ind i deres produkt- og serviceudvikling med det resultat, at begrebet ”digital disruption” er opstået.

Customer Centric Transformation er den omstillingsrejse virksomheder skal igennem for at skabe en innovativ forretningskultur tilpasset den digitale tidsalder. Sopra Steria er førende inden for digital transformation og assisterer og rådgiver virksomheder i denne omstillingsproces med udgangspunkt i vores rammeværk for den gode kundeoplevelse:

CXM rammeværk

Den gode kundeoplevelse

Udgangspunktet for Customer Centric Transformation er en erkendelse af, at den moderne virksomheds berettigelse ligger i at levere en ensartet, personlig, relevant og smidig kundeoplevelse igennem hele kunderejsen. For at skabe den gode kundeoplevelse i den digitale tidsalder bør virksomheder kontinuerligt optimere kundeoplevelsen gennem produkt- og serviceudvikling, indhold/ design og kanaler.

Vi oplever en række udfordringer:

  • Traditionelle organisationsmodeller med adskilte funktioner til udvikling, produktion, salg, marketing, støttefunktioner mv.
  • Utidssvarende teknologi
  • Mangelfuld forståelse af, hvad der skaber værdi for kunderne - fx ved brug af data
  • Manglende forankring hos ledelse og medarbejdere

 

Vi hjælper vores kunder med at tackle disse udfordringer og optimere kundeoplevelsen.

 

Ny undersøgelse

Sopra Steria gennemfører løbende undersøgelser af, hvordan danske og udenlandske virksomheder arbejder med udvikling af den gode kundeoplevelse i den digitale tidsalder og hvilke udfordringer, de møder undervejs. Vores seneste undersøgelse vedrører danske og svenske virksomheder og her til højre på siden kan du downloade både et white paper og en fuld rapport.

 

Har du spørgsmål?

 

Ian DickieIan Dickie
Head of Customer Centric Management, Denmark
Tlf: +45 28 11 50 40
E-mail: ian.dickie@soprasteria.com

Hvordan skabes den gode kundeoplevelse i den digitale tidsalder?

Hent Whitepaper