Privacy Policy

1. Om Privacy Policy

Denne Privacy Policy gælder for Sopra Steria A/S ("Sopra Steria") og beskriver, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger om vores brugere, og hvordan vi beskytter brugernes personlige oplysninger.

Vi respekterer din ret til privatlivets fred, og al behandling af personlige oplysninger sker i henhold til dansk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge vores tjenester og eventuelt oprette en konto på Sopra Steria Biometrics User Forum, accepterer du og giver tilladelse til, at Sopra Steria behandler dine personlige oplysninger som beskrevet i denne Privacy Policy.

2. Grundbegreber

Personlige oplysninger er oplysninger og vurderinger, der kan knyttes til en person. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Behandling af personlige oplysninger er enhver brug af personlige oplysninger, såsom indsamling, registrering, samling, opbevaring og udlevering eller en kombination af sådanne metoder.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den person, der er hovedansvarlig for behandlingen af de personlige oplysninger, og som bestemmer formålet med behandlingen og de hjælpemidler, der skal anvendes. Sopra Steria er behandlingsansvarlig for personlige oplysninger behandlet i forbindelse med brugen af vores tjenester.

Databehandler er den, der behandler personlige oplysninger på vegne af den behandlingsansvarlige. Salesforce, Questback, Apsis, My News Desk og HR Manager er Sopra Sterias databehandlere som udvikler, driver og vedligeholder vores kundedatabase, vores system til udsendelse af invitationer og spørgeundersøgelser samt vores system til udsendelse af nyhedsbreve. En separat databehandleraftale mellem Sopra Steria og den enkelte databehandler regulerer, hvilke oplysninger databehandleren har adgang til, og hvordan det skal behandles.

3. Hvilke personlige oplysninger indsamles?

3.1 Personlige oplysninger du selv angiver

Vi indsamler personlige oplysninger, du angiver i formularer eller datafelter på vores websider, som eksempelvis navn, firma, e-mail og telefonnummer. Oplysningerne gemmes i vores database, så vi kan behandle din forespørgsel og levere de tjenester, du ønsker at modtage, for eksempel fordi du ønsker at tilmelde dig eller modtage invitationer til arrangementer, abonnere på nyhedsbreve, besvare spørgeundersøgelser eller kontakte HR, salg eller marketing. Medmindre andet er angivet, er behandlingsgrundlaget samtykke fra den enkelte person, som indhentes i forbindelse med henvendelsen/tilmeldingen.

Vi behandler oplysninger om dig, når du sender os en e-mail/udfylder en kontaktformular i forbindelse med en henvendelse. Bemærk at henvendelser du sender direkte via e-mail/kontaktformular ikke sendes krypteret. Vi opfordrer dig derfor til ikke at sende fortrolige og/eller følsomme oplysninger via e-mail.

3.2 Oplysninger indsamlet ved brug af tjenesten

Når du bruger vores tjenester, registrerer vi oplysninger om din aktivitet. De indsamlede oplysninger er som følger:

(i) Netstatistik

Sopra Steria indsamler uidentificerede oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Formålet med dette er at udarbejde statistikker, som vi bruger til at forbedre og videreudvikle informationsformidling på hjemmesiden. Statistikken fortæller eksempelvis, hvor mange personer der besøger forskellige sider, hvornår besøget sker, hvor længe besøget varer, hvilke browsere der bruges, hvilke websteder brugerne kommer fra, og hvilken internetsøgning der førte dig til Sopra Sterias hjemmeside.

Oplysningerne behandles i en uidentificeret og aggregeret form. Med uidentificeret menes, at vi ikke kan spore de oplysninger, vi indsamler, tilbage til den enkelte bruger. Derudover behandles IP-adresser på aggregeret niveau, dvs. alle data slås sammen i én gruppe og behandles ikke individuelt.

Vi bruger analyseværktøjet Piano Analytics på vores hjemmeside. Dette er et værktøj, der er installeret på en separat server med en ekstern leverandør, og som indsamler personlige oplysninger, der benyttes til vores kundeanalyser, -statistikker og -undersøgelser. Oplysninger fra dette værktøj udleveres ikke fra Sopra Steria til andre aktører. Læs mere om leverandørens behandling af personlige oplysninger her: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.
 

(ii) Oplysninger om position

Vi beregner en geografisk placering ud fra IP-adressen ved hjælp af vores tjenester. Geografiske positioner behandles i anonym form på aggregeret niveau.
 

(iii) Tekniske oplysninger om din enhed og internetforbindelse

Vi registrerer oplysninger om din enhed og forbindelse til vores hjemmeside, herunder browser, operativsystem og IP-adresse. Disse oplysninger bruges i anonym og aggregeret form. Vi bruger oplysningerne for at kunne tilpasse visningen af vores tjenester til din enhed og til at analysere og forstå markedstendenser og for at begrænse misbrug af tjenesten.
 

(iv) Søgning

Vi gemmer oplysninger om de søgeord, brugerne benytter. Formålet med at gemme dem er at gøre informationstilbuddet bedre for dig. Søgefunktionsmønsteret gemmes kun i aggregeret form i en separat database. Det er kun søgeordet, der gemmes, og det kan ikke knyttes til andre oplysninger såsom din IP-adresse.

4. Hvad bruges oplysningerne til?

De indsamlede oplysninger vil ikke blive brugt til senere formål, som er uforenelige med nedenstående formål, medmindre du har givet samtykke til det.
 

4.1 Gennemføre aftalen

Dine personlige oplysninger behandles for at yde efterspurgt service (som f.eks. at sende nyhedsbreve og invitationer til arrangementer og spørgeundersøgelser), for at forbedre og videreudvikle tilknyttede tjenester, herunder at tilpasse tjenesterne ud fra brugernes forventede ønsker, og til at informere dig om nye brugsmuligheder.
 

4.2 Forbedre brugeroplevelsen

De indsamlede oplysninger bruges til at overvåge, om brugere med en bestemt browser/enhed har problemer med at downloade hjemmesiden, specifikke sider, specifikke tjenester samt tilpasse formatet til den anvendte browser/enhed, så vi kan forbedre vores tjenester. De oplysninger, der behandles til dette formål, vil normalt bruges aggregeret og anonymiseret.
 

4.3 Markedsføring og anbefalinger

Vi behandler også personlige oplysninger til formål som f.eks. muligheden for at modtage information om Sopra Sterias produkter og tjenester, inklusiv udsendelse af nyhedsbreve samt invitationer til at deltage i spørgeundersøgelser eller begivenheder, hvis du tidligere har valgt at få tilsendt den type information ved at give samtykke til behandlingen. Vi kan også bruge dine personlige oplysninger til andre forretningsrelaterede formål.
 

4.4 Forstå markedstendenser

De indsamlede personlige oplysninger analyseres for at forstå markedstendenser og forsøge at forudsige fremtidig adfærd. Formålet med dette er bl.a. at udarbejde statistikker, som vi bruger til at forbedre og videreudvikle vores websteder og forbedre vores tjenester. Sådanne analyser kan laves af Sopra Steria eller ved at Sopra Steria laver et udtræk af oplysninger, som et andet firma analyserer. Hvis personlige data videregives til andre virksomheder til sådanne analysemæssige formål, reguleres dette af egne databehandlingsaftaler med krav om fortrolighed, og med krav om at oplysningerne ikke anvendes til andre formål og slettes efter brug mv.
 

4.5 Begrænse misbrug af tjenesten

Vi bruger oplysninger relateret til brugernes aktiviteter og tekniske data for at begrænse forskellige former for misbrug af tjenesten. Misbrug omfatter blandet andet svig, spam, forsøg på at logge på andres brugerkonti, hetz og chikane samt øvrige handlinger, der er forbudt i henhold til dansk lovgivning.
  

5. Er det frivilligt at angive sine personlige oplysninger?

Det er altid frivilligt for dem, der besøger hjemmesiden, at angive deres personlige oplysninger. Du kan til enhver tid begrænse mængden og typen af personlige oplysninger Sopra Steria registrerer, ved at undlade at udfylde formularen eller datafeltet på vores hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at dette kan medføre, at nogle af vores online tjenester ikke fungerer, ikke fungerer optimalt eller at din brugeroplevelse påvirkes.

Hvad angår muligheden for ikke at acceptere brugen af cookies på Sopra Sterias hjemmeside, se afsnittet ”Brug af cookies” herunder.

6. Hvem har adgang til mine personlige oplysninger?

De, der har adgang til dine personlige oplysninger, er et begrænset antal ansatte i Sopra Steria samt tredjeparter, som Sopra Steria har givet til opgave at udføre visse tjenester (såsom vores underleverandører/databehandlere).

7. Deling af oplysninger med tredjeparter

7.1 Udlevering

Oplysninger om dig og din brug af tjenesten kan blive videregivet til andre virksomheder, herunder vores samarbejdspartnere ved gennemførelse af arrangementer samt til andre virksomheder i vores koncern til brug ved samme formål, som de blev indsamlet til. Oplysningerne vil så vidt muligt blive videregivet i anonymiseret form, men for enkelte formål kan det være nødvendigt for modtageren at få oplysninger, der gør det muligt at identificere dig.

Hvis du har bedt om en tjeneste, der gennemføres i samarbejde med en anden virksomhed (f.eks. deltagelse i et fællesarrangement) og som måtte kræve adgang til dine personlige oplysninger, vil vi bede om dit samtykke. Vi kræver, at vores samarbejdspartnere behandler dine personlige oplysninger fortroligt, og kun anvender oplysningerne til at udføre tjenester for Sopra Sterias regning.

Hvis der er mistanke om, at der er begået lovbrud i forbindelse med brugen af Sopra Sterias tjenester, kan oplysningerne efter anmodning overdrages til offentlige myndigheder. Vi vil også kunne videregive oplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for at forhindre svig.

Vi kan også give en databehandler, som behandler personlige oplysninger på vegne af Sopra Steria, adgang til dine personlige oplysninger. Vores databehandlere er underlagt tavshedspligt og må ikke benytte oplysningerne til andet end udførslen af tjenesten for os.
 

7.2 Kombinere personlige oplysninger med tredjepartsoplysninger

Sopra Steria kan ikke kombinere personlige oplysninger, du har givet direkte til os, med oplysninger fået fra tredjepart.
 

7.3 Sopra Steria på sociale medier

Sopra Steria har også oprettet og administrerer egne profiler på sociale medier, herunder Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat og Twitter. Vi minder om, at der ikke udveksles information mellem vores hjemmesider og sociale medier, og at din aktivitet på vores hjemmeside ikke kan knyttes til din personlige profil på sociale medier.

Som administrator af profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram modtager vi aggregerede og anonymiserede oplysninger om besøgende på vores profiler, men sådanne oplysninger kan ikke spores tilbage til nogle personligt og anses derfor ikke som personlige oplysninger. Det er den respektive udbyder af sociale medier, der er ansvarlig for at indsamle og bruge dine oplysninger, når du bruger sociale medier. For yderligere oplysninger henvises til de respektive udbyderes fortrolighedserklæring.

8. Sikring af personlige oplysninger

Vi har etableret procedurer og tiltag på forskellige niveauer for at sikre, at uautoriserede personer ikke får adgang til dine personlige oplysninger, forhindre personlige oplysninger i at gå tabt, blive beskadiget eller ødelagt, og for at al behandling af oplysningerne sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tiltagene omfatter bl.a. regelmæssige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske procedurer for at sikre informationssikkerhed og rutiner for at kontrollere inspektions- og berigtigelsesanmodninger.

9. Rettigheder

9.1 Ret til indsigt

Enhver der anmoder om det, har ret til at få grundlæggende oplysninger om behandlingen af personlige oplysninger i en virksomhed i henhold til Persondataforordningens artikel 15. Sopra Steria har oplyst om dette i denne Privacy Policy, og vil henvise til den ved eventuelle anmodninger. Den person, der er registreret i Sopra Sterias datasystemer, har ret til indsigt i egne oplysninger.
 

9.2 Krav til korrektion eller sletning af mangelfulde eller forkerte oplysninger

I henhold til Persondataforordningens artikel 15 har den registrerede ret til at anmode om, at fejlagtige og ufuldstændige oplysninger eller oplysninger, som Sopra Steria ikke har adgang til at behandle, korrigeres, slettes eller suppleres. Krav fra den registrerede skal besvares omkostningsfrit og inden 30 dage.
 

9.3 Sletning af personlige oplysninger

Personlige oplysninger gemmes ikke længere end nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandlingen, medmindre loven kræver, at de opbevares længere.

Personlige oplysninger, du angiver for at bruge vores tjenester, gemmes i en separat database, deles ikke med andre og slettes, når du afmelder et abonnement eller på anden måde trækker dit samtykke tilbage. Oplysningerne slettes også, hvis vi ved udsendelser modtager feedback om, at en e-mail ikke er aktiv.

Du kan til enhver tid anmode os om at slette oplysninger knyttet til dig som bruger, medmindre oplysningerne er nødvendige for at levere en tjeneste, du stadig ønsker at have adgang til (eksempelvis et abonnement på nyhedsbreve) eller det er lovkrav at opbevare oplysningerne.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige oplysninger. Når du modtager tjenester, du abonnerer på, kan du nemt gøre dette ved at vælge «unsubscribe».

For cookies, se punkt 10 og tabellen i afsnit 10.3, der informerer om opbevaringstid for hver enkelt cookie.

10. Brug af cookies

10.1 Samtykke til brug af cookies

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din enhed, når du downloader en webside. Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.

Hvis du ikke vil acceptere vores brug af cookies, kan du trække dit samtykke tilbage ved at ændre indstillingerne i din browser. Vi gør opmærksom på, at det kan medføre, at vores websider ikke fungerer optimalt eller at din brugeroplevelse påvirkes.
 

10.2 Sopra Sterias brug af cookies

Sopra Sterias websider bruger cookies, hvilket er nødvendigt for, at hjemmesiden fungerer korrekt, og nødvendigt for at du kan navigere på hjemmesiden og gøre brug af vores tjenester. Vi bruger også cookies, der ikke er nødvendige, men som gør det lettere for dig at benytte Sopra Sterias hjemmeside.

For at udvikle og forbedre Sopra Sterias hjemmeside bruger vi Piano Analytics og My News Desk. Disse er tjenester til webanalyse. Tjenesterne bruger cookies til at måle trafikken på vores hjemmeside, indsamle statistikker og til at gennemføre analyser for at forbedre vores tjenester.

Når du bruger Sopra Sterias websider indsamles følgende oplysninger:

  • Din IP-adresse, browser og operativsystem
  • Besøgendes lokation
  • Tidspunkt for besøget
  • Hvilke sider på soprasteria.dk den registrerede IP-adresse besøger og varigheden af besøget
  • Eventuelt hvilket link du kom fra, da du besøgte soprasteria.dk
  • Hvad der blev klikket på under besøget og eventuelle downloadede filer

Oplysningerne bliver sendt fra din browser til Piano og gemt på Pianos servere.
 

10.3 Yderligere information om de anvendte cookies

Følgende cookies bruges på hjemmesiden:

 

Google:

COOKIE NAMEDEFAULT EXPIRATION TIMEDESCRIPTION
__utma2 years from set/updateUsed to distinguish users and sessions. 

 The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Piano Analytics.

 __utmt10 minutesUsed to throttle request rate.
__utmb30 mins from set/updateUsed to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Piano Analytics.
__utmcEnd of browser sessionNot used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the__utmbcookie to determine whether the user was in a new session/visit.
__utmz6 months from set/updateStores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Piano Analytics.
__utmv2 years from set/updateUsed to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the_setCustomVarmethod with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated_setVarmethod. The cookie is updated every time data is sent to Piano Analytics.My News Desk:

COOKIE NAMEEXPIRATION TIMEDESCRIPTIONSET FROM DOMAIN
origin_siteEnd of browser sessionDesignates the country code that is calculated based on the user's IP address. Used to determine what language should be used for anonymous users.mynewsdesk.com
picked_siteEnd of browser sessionSaves the user's preferred language on the website.mynewsdesk.com
newsdesk_view_policy_<pressroom_id>1 hourDisplays some kind of warnings, if you are on a hosted newsroom or has selected setting_view_policy_in_hosted in the newsroom settingsvarious
search_paramsEnd of browser sessionStores information about the site and locales of the search actions.mynewsdesk.com
search_params["sites"]End of browser sessionStores information about the site and locales of the search actions. It defaults to the current site/locale. It appears to be set after all search actions (i.e. js api, web, rss)mynewsdesk.com
search_params["locales"]End of browser sessionStores information about the site and locales of the search actions. It defaults to the current site/locale. It appears to be set after all search actions (i.e. js api, web, rss)mynewsdesk.com
ndi25 yearsStores information about the logged in user's ID when he/she checks the 'remember me' box.mynewsdesk.com
ndp25 yearsStores information about the logged in user's encoded password when he/she checks the 'remember me' box. mynewsdesk.com
mdn_authEnd of browser sessionStores information about the logged in user's ID when at login and authomatic authentionmynewsdesk.com
mm_filterEnd of browser sessionStores information about the visited or searched profile when viewing a specific profile in the Explore section publish.mynewsdesk.com
mm_filter[<id>][include]End of browser sessionStores information about the visited or searched profile when viewing a specific profile in the Explore section publish.mynewsdesk.com
mm_filter[<id>][author_id]End of browser sessionStores information about the visited or searched profile when viewing a specific profile in the Explore sectionpublish.mynewsdesk.com
mm_filter[<id>][source_name]End of browser sessionStores information about the visited or searched profile when viewing a specific profile in the Explore section publish.mynewsdesk.com
dismiss_new_style_bannerEnd of browser sessionStores the preference about the new design. True if it has been read and dismissed. Just not present otherwise publish.mynewsdesk.com
cookies_accepted1 yearCookies acceptance (dashboard)www.mynewsdesk.com / publish.mynewsdesk.com
academy_notification20 daysStores information about if the user has seen the notification of a new product launchpublish.mynewsdesk.com
comebacks1 yearStores information about the time of last visit and the number of times user came backwww.mynewsdesk.com / publish.mynewsdesk.com
_mynewsdesk_sessionEnd of browser sessionApp Session Tokenvarious


11. Ændring af Privacy Policy

Sopra Steria forbeholder sig retten til at ændre denne Privacy Policy for at afspejle ændringer i love, regulativer og tekniske fremskridt samt sikre at den overholder god forretningsskik.

Hvis Sopra Steria ændrer sin praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, vil en opdateret version af denne Privacy Policy afspejle disse ændringer, og vi vil informere dig om sådanne ændringer ved at opdatere datoen for ikrafttrædelsen øverst på denne Privacy Policy.

12. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores Privacy Policy eller håndtering af personlige oplysninger eller om ændring eller sletning af personlige oplysninger, du har givet os, bedes du kontakte os på telefon +47 22 57 56 00 eller via e-mail kontakt.dk@soprasteria.com. Vi anmoder om, at du ved alle forsendelser til Sopra Steria indtaster den e-mail adresse, der anvendes til registrering (hvis den er angivet).

Du kan også sende et brev til følgende adresse:
Postboks 1172 Sentrum
0107 OSLO

Hvis du ønsker at slette, ændre eller korrigere dine personlige oplysninger og kontakter os via e-mail, beder vi dig angive følgende i emnefeltet "anmodning om sletning" eller "anmodning om ændring/korrigering" afhængigt af din henvendelse. Vi vil gøre vores bedste for at behandle din henvendelse hurtigst muligt.

13. Klager

Eventuelle klager om Sopra Sterias behandling af personlige oplysninger kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 27, 5, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00. E-mail: dt@datatilsynet.dk