Intelligent Automation Network

Intelligent Automation Network - er det noget for dig?

Intelligent Automation Network er for dig, har interesse for eller arbejde med områder, hvor Automation, RPA, Artificial Intelligence, Machine learning og digitalisering spiller en vigtig rolle. I denne netværksgrupper får du inspiration til dit arbejde og mulige problemstillinger med førnævnte emner. Gennem faglig sparring og erfaringsudveksling får du indblik i den nyeste udvikling og konkrete input til, hvordan du kan skabe succes med dine projekter. samtidig med at du får opbygget en solidt netværk af ligesindede.

Power of Sharing er en af Sopra Sterias kerneværdier og vi tror på, at når vi deler viden og udfordrer hinanden fagligt bliver vi alle bedre. Intelligent Automation Network danner rammerne om et fagligt netværk, med fokus på inspiration og deling af nyeste viden indenfor automation, RPA, Process Mining, Task Mining, Artificial Intelligence og Machine learning på markedet. 


Hvad betyder det at være en del af netværket?

Som netværksmedlem forventer vi, at du spiller ind med din erfaring, energi og viden. Du modtager automatisk en invitation til, forventeligt, 4 årlige events. Netværket giver mulighed for, at du får en tættere dialog, og en platform for videndeling på tværs af virksomheder og organisationer om aktuelle og fælles problematikker indenfor Automation, RPA, Artificial Intelligence og Machine learning på markedet. 

Vi håber på en bred og stor tilslutning til at skabe et inspirerende forum i automation regi. Vi sætter rammerne og tilrettelægge en dagsorden, så I til hvert møde – få noget med jer hjem og kan udveksle viden. Som del af netværket bliver det også muligt at får indflydelse på de temaer, der skal på dagsordenen i netværket.  Det koster ikke noget at tilmelde sig til netværksgruppen eller at deltage på møderne. Til hvert møde vil der være præsentationer, cases og mulighed for spørgsmål, samt sparring mellem medlemmerne i netværksgruppen.

Find os på LinkedIn og send gerne ønsker og ideer til oplægsholdere og temaer. 

 

Sopra Steria er end-to-end leverandør

Vil du udvikle den digitale kundeoplevelse eller modernisere og forenkle centrale IT-systemer? Vil du etablere gode cloud-tjenester, eller automatisere processer for at spare omkostninger?

Sopra Steria har mere end 5.000 medarbejdere med banebrydende ekspertise i udfordringer og muligheder inden for finans, bank og forsikring i mere end 20 lande i Europa. Vi mener, at viden og kompetence skal deles med vores kunder, så vi spiller hinanden gode i projektet, og efter at projektet er afsluttet. Sopra Steria er en end-to-end leverandør og kan bistå inden for en række fagområder som: 

Automation & RPA Integration Digitale Platforme Data Analyse System Udvikling