Jernbaneverket: Strækningsanalyse

Jernbaneverket: Strækningsanalyse

Sammen med Sopra Steria har Jernbaneverket oprettet et IT-system som revolutionerer arbejdet med sikkerhed på de norske jernbaner.

Jernbaneverket

SIKKERHED FØRST: sikkerhedschef Kjetil Gjønnes i Jernbaneverket og Managing Consultant i Sopra Steria, Henrik Aanensen har udviklet den nye BI-løsning til Jernbaneverket.

- For ti år siden havde vi kvantitative, papirbaserede risikoanalyser af hele jernbanenettet. De dokumenterede risiko, men kunne næppe bruges til noget i det praktiske sikkerhedsarbejde. Vi vidste, hvad risikoen var, men ikke hvor det var, og hvad vi kunne gøre med det, siger sikkerhedschef Kjetil Gjønnes i Jernbaneverket.

I dag er situationen heldigvis helt anderledes. De sidste fem år har Sopra Steria og Jernbaneverket målrettet og gennem minutiøst arbejde formået at skabe en løsning, der ændrer, hvordan du arbejder med risikoanalyse på de norske jernbaner. Analysen giver et samlet billede af alt, der påvirker sikkerheden: tekniske data, uønskede hendelser - herunder dødsfald, ulykker, nærved-ulykker og svigt. Tilsammen giver det grundlag for at træffe bedre beslutninger og prioritere mere korrekt, som igen fører til at sikkerheden forbedres.

- Den store forskel fra da indtil nu, er, at oplysningerne er praktiske og konkrete, opdateret og tilgængelige. Ikke mindst er det forståeligt for fagfolkene, der er ansvarlige for det faktiske sikkerhedarbejde rundt om i landet, siger Gjønnes.

3500 usikrede jernbaneovergange

Business Intelligence-løsningen er i den såkaldte Strækningsanalyse, og er tilgængelig for alle Jernbaneverkets medarbejdere. Lokalt kendskab fra lokomotivførere, lokalkendte kontrollører og andre tilknyttet jernbanen lægges ind sammen med henvendelser og tekniske oplysninger fra forskellige databaser. 35.000 sager registreres hvert året - et vigtigt input for at foretage en analyse af, hvor de største risici er på de norske jernbaner.

- Det er meget vigtigt, at vi har gode og gennemskuelige systemer. Vi beskæftiger omkring 3.500 overkørsler i Norge, hvoraf de fleste er usikrede. Strækningsanalysen hjælper os til at prioritere tiltag på de rigtige overgange, siger sikkerhedschefen.

Det kan være alt fra et hul i indhegninger for skolebørn, der bruger perroner som opholdssted. Lokalkendskab er alfa og omega for at analysen skal holdes opdateret.

- I gamle dage havde vi heldigvis banevogtere, der boede i huset med sin familie langs sporet. De var stolte af deres job og havde god lokal viden. Hvis vejret var dårlig, kunne de stå op om natten for at kontrollere, at alt var i orden. Holdningen var, at der i hvert fald ikke skulle gå noget galt på min «min strækning». Men sådan er det ikke længere. Bemandingen er en anden, jernbanen er anderledes organiseret og teknologien er mere avanceret. Sikkerhed var næsten et separat fag ved siden af jernbanefagene, og man mistede nok del af denne viden i sikkerhedsarbejdet. Men nu vil vi håndterer vi igen at gøre brug af alle tilgængelige oplysninger, siger Gjønnes.

Jernbaneverket - Aanensen og Gjonnes
TILFREDSE: Aanensen og Gjønnes mener, at adgangen til information er har givet Jernbaneverket mange positive effekter.

Bedre beslutninger og prioriteringer

Jernbaneverket tager billeder hver 20. meter af alle jernbanestrækninger i Norge to gange om året. Før den nuværende løsning lå disse fem millioner billeder i en klassisk mappestruktur. Skulle du finde et billede, ja, så var det bare at begynde at lede.

I dag er virkeligheden en anden. Nu kan du via Business Intelligence-løsningen klikke på kortet overalt i Norges langstrakte land, og få et billede af jernbanen akkurat der. Man kan klikke sig frem og tilbage, ligesom i Google  «street view». Derudover følger data om de risici, der findes på den valgte strækning.

- Adgang til information har haft mange positive effekter. I dag tager vi helt sikkert bedre beslutninger og har bedre prioriteringer end før. Vi forebygger skader og ulykker, og beslutningerne tages ikke længere af risikoanalytikere, men i linjen og fagmiljøerne. Det er en demokratisering af sikkerhedsarbejdet, eftersom fageksperterne selv kan håndtere problemerne og komme med tiltag, i stedet for eksterne konsulenter, siger Gjønnes.

Jernbaneverket - street view

EFFEKTIVT: I den nye BI-løsning kan brugeren klikke sig frem og tilbage på jernbanerstrækninger i hele landet, på samme måde som i Google «street view». Derudover følger data om, hvad risici er på den valgte rute. Tidligere var disse billeder kun tilgængelige i en klassisk mappestruktur - og mapper indeholdt i alt fem millioner billeder.

Intuitiv løsning

Managing Consultant inden for Business Intelligence, Henrik Aanensen, har været en af de konsulenter fra Sopra Steria, der har bistået Jernbaneverket på vejen til en innovativ IT-løsning.

- Vi var nødt til at starte helt fra bunden, og vejen er blevet til mens vi har gået den. Vi har været yderst fleksible med løsningerne og testet og modificeret indtil vi kom frem dagens resultat, der fungerer optimalt for brugerne. Usability er vigtig. Det bør være intuitivt at bruge løsning, siger han.

I dag bruger omkring 500 til 600 mennesker løsningen månedligt. I begyndelsen af 2015 vil også togselskaberne få adgang til løsningen. Gjønnes siger, at dette er et vigtigt skridt for enhver risiko Jernbaneverket har på jernbanen, den deler de med togselskaberne.

- Det er afgørende, at vi har en fælles forståelse og arbejder sammen med togselskaberne i både risikovurderinger og sikkerhedstiltag, siger han.

Løsningen blev i oktober 2014 finalist til den prestigefyldte BI-pris der uddeles af  Den Norske Dataforening.

Dette er Jernbaneverket:

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Jernbaneverket skal på vegne af staten drifte, vedligeholde og udvikle statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlæg og installation. Jernbaneverket er ansvarlig for trafikstyringen på det nationale jernbanenet. Dette omfatter kapacitetsfordeling, ruteplanlægning og den operationelle trafikstyring, herunder togledelse og offentlig information på stationer.

Dette er strekningsanalysen:

  • Oversigt over 400 mil jernbanelinje
  • 70 ansatte bruger systemet dagligt nu i opstartsfasen
  • 450 individuelle bruger hver måned hidtil
  • Mål: Tage bedre beslutninger og dermed reducere antal dræbte og skadede knyttet til jernbanen i Norge
  • Løsningen er i brug og videreudvikles løbende
  • Fremtidsplaner:
  • Fremover er planen at flere ansatte i felten og eksterne parter som NSB og andre togselskaber skal få afgang til løsningen

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Marketing- og Kommunikationsdirektør, Skandinavien
Tlf: +47 970 28 616
E-mail: kristin.blix-elton@soprasteria.com