Avinor: Strømliner sit IT-miljø

Avinor: Strømliner sit IT-miljø

Avinor strømliner sit IT-miljø for at blive en effektiv totalleverandør til alle aktører i de norske lufthavne. For at opnå dette har konsulenter spillet en vigtig rolle.

Avinor_01_570x325TILFREDSHED I GARDERMOEN: Fra venstre - Bjarne Ostby, leder af IT-leverancer i Avinor, André Solstrand, leder for Koncern IT Drift hos Avinor og Avneet Singh, seniorkonsulent hos Sopra Steria. Avinor har valgt at hyre konsulenter til at arbejde med omstruktureringen, som de har foretaget i sit IT-miljø de seneste år. Alle fotos: Hanne Kristine Fjellheim / Sopra Steria

 

Mere stabil og effektiv drift var et vigtigt mål, da Avinor gik i gang med arbejdet med at samle og modernisere it-miljø i koncernen.

- Vi har været igennem en omfattende forandringsproces i løbet af de sidste fem år, siger André Solstrand, leder for Koncern IT Drift i Avinor.

Tidligere lå mange af de systemer spredt rundt divisionerne, og flere af dem udførte de samme opgaver.

- Vi vidste, at ved at samle systemer, forny dele af infrastrukturen og få et komplet greb om IT, kunne vi opnå mere stabil drift og samtidig reducere omkostningerne, siger han.
 

Integrere konsulenterne

I en sådan periode, var det ikke hensigtsmæssigt at rekruttere fast personale til at imødekomme behovet for ressourcer til drift og projektarbejde. Årsagen er, at det er vanskeligt at forudsige, hvilke behov du har, når ændringerne er gennemført, både med hensyn til antallet af ansatte og de typer af kvalifikationer, der er behov for. 

Avinor har derfor valgt at hyre konsulenter til at arbejde med omstillingen. Bjarne Østby er leder for IT Leverancer i Avinor, og han siger, at Sopra Steria har været en vigtig og central bidragsyder i deres forandringsprocesser.

- Sopra Steria har leveret konsulenter, som har opfyldt vores vækstbehov, både i den daglige drift og i projekter. De har dygtige folk på alle niveauer, og er villige til at stille med konsulenter, der dækker det rette behov på det rigtige tidspunkt, siger Østby. 

For at gennemføre store forandringer med mange eksterne konsulenter Avinor hele vejen været klare på strategi. For at projektet skal lykkes er integrationen af konsulenter alfa og omega. Ved at sætte Avinor og Sopra Steria medarbejdere sammen i teams og faggrupper, kan de give hinanden ekspertise og kommunikerer bedst muligt.
 
- Det er vigtigt, at vi har god systemdokumentation og dedikerede interne ressourcer, der kan hjælpe konsulenterne i gang. På den måde bliver de bliver produktive og kan fungere optimalt inden for en kort tid, siger han.
 
Avinor er også omhyggelige med at sikre, at konsulenterne leverer ekspertise og god dokumentation. På den måde bliver koncernen i stand til at varetage drift og videreudvikling, når projektet er afsluttet.

Avinor_02_570x325
SPÆNDENDE FREMTID: Avinor går spændende tider i møde med flere projekter. Blandt andet kan Bjarne Østby og André Solstrand fortælle om sammenlægningen af Avinor Koncern IT og OSL IT, som blev gennemført i foråret 2014.
 

Windows 7-udrulning blev vendepunkt

Avinor har haft meget gode erfaringer med at bruge konsulenter og André Solstrand fremhæver et vellykket projekt i 2011, som var et vendepunkt for IT-afdelingen: Opgraderingen til Windows 7-klienter og tilhørende infrastruktur. Til projektet benyttede koncernen sig af konsulenter fra flere selskaber.

- Dette var en af de første projekter, som Sopra Steria var involveret i. Løsningen blev meget efterspurgt, og vi leverede det på aftalt tid og omkostninger. Tidligere var vi afhængige af Citrix for at få adgang til centrale systemer, siger han.

Efter udrulningen fik alle medarbejdere adgang til alle systemer også uden for kontoret, så længe de havde en bærbar computer med forbindelse til internettet uden yderligere godkendelse.

- Udrulningen på 50 lokaliteter blev gennemført uden at forstyrre den daglige drift. Under oplæringen fik brugerne valget mellem klasseundervisning og e-learning, oplæringsguide på to- til fem minutter sendt til brugere via e-mail. Denne tilgang, fik vi meget god feedback på, siger Solstrand.

Projektet blev en døråbner for Avinor. Efter dette er IT-afdelingen blevet inviteret ind i projekter på et tidligt tidspunkt for at rådgive og foreslå løsninger.

- Dermed kan vi sammen løse udfordringerne mest hensigtsmæssigt, siger Solstrand
 

God erfaring med unge konsulenter

Avinor har fra begyndelsen været bekymret for bredden i konsulenterne, de bruger. I Avinors lokaler kan man finde alt fra Sopra Sterias graduates, der kommer direkte fra skolebænken, til erfarne seniorkonsulenter.

Graduates og juniorer har i vid udstrækning fyldt volumebehovet relateret til driftsopgaver, mens seniorkonsulenter har sørget for arkitektur, design og implementering af løsninger. Solstrand fremhæver seniorkonsulenterne som vigtige bidragsydere i processen.

- De har bragt frisk ekspertise, vi ikke besidder selv. Samtidig har vi vældig gode erfaringer med Graduates og junior konsulenter. Vi ved, at Sopra Steria satser målrettet på graduates, og det synes vi er godt, siger han.

Solstrand siger, at disse konsulenter spiller en vigtig rolle i Avinors driftsorganisation. Til gengæld får disse graduates værdifuld erfaring fra en stor organisation, hvilket er positivt både for dem personligt og for Sopra Steria.

- Hvis Sopra Steria fortsat ansætter så dygtige unge kandidater, som de indtil nu har gjort, og kunden ser værdien i ikke kun at ansætte tunge konsulenter, er indleje af graduates meget positivt for alle parter, siger han.
 

Fusion giver mere strømlining af IT

Avinor går en spændende tid i møde med flere projekter. Blandt andet sammenlægningen af Avinor Koncern IT og OSL IT, som blev gennemført i foråret 2014. De to enheder er nu én organisatorisk afdeling, og det vil indlede en ny fase i strømliningen af IT-løsningerne.

- Sammenlægning af vores IT-miljøer har hidtil fokuseret på administrative systemer. Efter fusionen begynder arbejdet med at samle lufthavnens operationelle systemer, dvs. dem, der er involveret i selve flytrafikken, siger Solstrand.

- Dette bliver et nyt skridt på vejen mod målet om at være totalleverandør af IT i alle lufthavne og tilbyde agile og effektive løsninger til alle aktørerne der.
 

– God teamfølelse

Avneet Singh er seniorkonsulent i Sopra Steria, og har været hos Avinor i snart tre år.

Avinor_Avneet-Singh

- Jeg har været en del af forskellige projekter, så jeg har lært en masse om organisationen. Det gør, at jeg både har fået et godt overblik og et indgående kendskab, som er afgørende for at kunne gøre et godt stykke arbejde.

Efter tre år i Avinors lokaler i Gardermoen er han blevet en del af "inventaret" og stemningen og tonen mellem Singh, Solstrand og Østby er afslappet og god.

- Her er forholdene meget godt tilpasset til nye konsulenter. Du bliver involveret i projekterne og miljøet, som hvis du var en ansat, også på det sociale plan. Der er  ingen «os og dem», men ét sammenhængende team. Beviset for det kan findes i kantinen, hvor der ikke er traditionelle «konsulentborde» og «Avinor-borde» - her sidder vi alle sammen, siger han og smiler

Pressekontakt

kbe_120x120Kristin Blix-Elton

Marketing- og Kommunikationsdirektør, Skandinavien
Tlf: +47 970 28 616
E-mail: kristin.blix-elton@soprasteria.com