Forsvar

Globalisering, fremkomsten af nye stormagter og økonomisk magtforskydning skaber udfordringer

Globalisering, fremkomsten af nye stormagter og økonomisk magtforskydning skaber udfordringer. Tilpasningsevne er vigtigere end nogensinde for at have en reel operationel kapacitet, som er tilpasset vores tid og fremtidige udfordringer.

En verden i forandring

De store linjer i verden er i konstant udvikling. Magtbalancen ændres, gamle trusler forsvinder og nye kommer til. Terror og cyberkrig er blot to af de nye trusler, der udgør udfordringer for Forsvaret. NATO-alliancen er præget af budgetnedskæringer i de fleste europæiske medlemsstater, mens USA har sit fokus i Kina og Asien. Forventningerne til dansk indsats i internationale operationer er derfor høje. Forsvaret er mere afhængig af det civile samfund end før. Samtidig er samfundet mere sårbart på grund af urbanisering og teknologiafhængighed.

Situationen skaber et stort behov for en smidig organisation med fleksible systemer, høj mobilitet og personale med relevante kvalifikationer. Intelligent ressourceanvendelse ved investeringer og indkøb er vigtigt. Gevinster kan opnås ved at fokusere på mere integrerede løsninger inden for militære afdelinger.
 

Vi kan bidrage

Sopra Steria har leveret ydelser til Forsvaret i en årrække. Vi leverer omkostningseffektive løsninger, der opfylder Forsvarets krav til tilgængelighed, funktionalitet og sikkerhed. Vi bidrager til den videre udvikling af Forsvarets sikre IKT-platforme og kan tilbyde ydelser inden for strategisk kompetencestyring.

Mange stoler på os

Sopra Steria har de sidste 35 år leveret løsninger til forsvarskunder i hele Europa. I dag er vi en betroet partner og leverandør til forsvarsministerier i Storbritannien, Frankrig, Norge og Tyskland.

Har du spørgsmål? 

Maiken_Lykke_120x120

Maiken Lykke
Country Manager, Denmark
Tlf: +45 26 30 60 58
E-mail: maiken.lykke@soprasteria.com