Brancher

energy

Energi og industri

Effektiv og innovativ IT er helt centralt for at kunne møde fremtidens udfordringer. Sopra Steria kan bistå.

banking Finans

Få brancher har flere berøringsflader med borgere, erhvervs- og samfundsliv end den finansielle sektor. Sopra Steria tilbyder en bred vifte af ydelser.

 

insurance Forsikring

Sopra Steria har betydelig kompetence inden for forsikringsbranchen. Vi bistår med at øge driftseffektivitet og skabe konkurrencefordele.

 

defence

Forsvar

Sopra Steria hjælper med omkostningseffektive løsninger, som opfylder Forsvarets krav om tilgængelighed, funktionalitet og sikkerhed.

 

retail

Handel og service

I mere end 40 år har Sopra Steria bistået virksomheder med skiftende forbrugsmønstre, branchefragmentering og omkostningsoptimering i en verden med hastig teknologisk udvikling.

 

healthSundhed

Behov for standardisering, stærkere national forvaltning og patientorientering er dagsaktuelle emner inden for sundhed. Sopra Steria hjælper hver dag i digitaliseringen af sektoren.

 

aerospaceLuftfart

Sopra Steria har store kunder inden for den europæiske luftfartsindustri. Vi hjælper blandt andet med at optimere processer og informationssystemer.

 

cyber_security_01National sikkerhed

Sopra Steria har leveret IT-relaterede ydelser til organisationer inden for samfundssikkerhed i over 35 år. Vores team af dedikerede fageksperter opererer i 16 lande.

 

public_sector

Offentlig sektor

Sopra Steria bistår i dag mange af de største offentlige organisationer. Vores ydelser og kompetencer bidrager til at realisere ambitionen om en bedre og mere effektiv digital hverdag.

transportTransport og logistik

I mere end 40 år har Sopra Steria bistået virksomheder i transport- og logistiksektoren, og mere end 600 af vores specialister arbejder dedikeret inden for denne sektor.

 

telecomTelekom og medier

Sopra Steria har i en årrække leveret skræddersyede IT-projekter, infrastruktur og kompetente rådgivere til telekom og medie-sektoren.