Lean NEXT: Eksperiment-drevet Innovation

af Brian Høj Andersen - Senior Manager, Business Analysis & Design
| Læsetid: minutter

I mit seneste blogindlæg ”Arbejder I så agilt, at I kan undvære kravspecifikationen?”, har jeg beskrevet værdien i at lave en kravspecifikation og beskrevet, hvordan det kan fungere i en agil kontekst.

Det er dog ikke kun efterlevelse af agile principper, som de seneste år har vist sig at være værdifulde, når man udvikler et produkt eller service, men også metoder og principper fra f.eks. Design Thinking, Lean Startup og DevOps. Lean NEXT er et framework udviklet af vores norske kolleger i Sopra Steria, hvor metoder og principper er samlet i ét praktisk anvendeligt framework.

Lean NEXT processen

Lean Next frameworket har 5 faser: 

 

Opstart

I opstartsfasen tager frameworket udgangspunkt i Design Thinking principperne, idet vi målsætter ud fra et helhedsfokus. Den gode løsning tager hensyn til mere end blot hvad brugerne eller forretningen ønsker. Det er et samspil af flere ting:

Viability:  Hvad giver forretningsmæssig værdi? Hvad er ”driverne”?

Desirability: Hvad vil målgruppen gerne have?

Feasibility: Hvad er rammebetingelserne vi arbejder under? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over målsætningen, som vi bruger til at prioritere efter, får vi samtidig beskrevet målgruppe og interessenter.

Behov, koncept og MVP

Behov og konceptfasen afspejler Design Thinking processens trin:

  • Indsigt: Vi går til målgruppe(rne), lytter, observerer og beskriver
  • Definéring: Vi prioriterer og definerer de udfordringer, vi ønsker at løse
  • Idégenerering: Vi generer og brainstormer løsningsforslag på de valgte udfordringer
  • Prototyping & test: Vi afvikler koncept-sprint, hvor vi prototyper og tester på målgruppe(r)

Ved afslutningen af konceptfasen har vi én eller 2 prototyper og en anbefaling af, hvilken prototype vi skal udvikle et værdiskabende minimumsprodukt af (Minimum Viable Product). Dette produkt sættes hurtigt i produktion, da kernen i Lean Startup er, at alt skal udvikles i et build-measure-learn loop, så man hurtigt kan få reel feedback på hypoteserne fra målgruppen.

Videreudvikling

Den videre udvikling af ens minimumsprodukt (MVP) bør benytte agile principper, DevOps og Lean principper for continous improvement. Fra MVP til at produktet kan tages helt i brug, vil der ofte være behov for en del videreudvikling og kvalitetssikring af koden. Dette er ofte et større arbejde end man tror, og det er derfor vigtig at sikre, at man har en business case og budget til at få produktet helt i mål.    

 

Vigtige principper i Lean NEXT er

  • Hurtighed og agilitet: Behov- og konceptfasen bør maksimalt vare 4 uger, og hele forløbet bør ikke tage mere end 12 uger
  • Tværfaglighed og autonome teams: Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i fælleskab i autonome alsidige teams med et miks af kompetencer, som selv kan drive alle facetter i processen og selv kan træffe beslutninger
  • Kunde og brugernærhed: Værdien af en service eller løsning skabes først i mødet med kunde og bruger og vi er derfor nødt til at have dem i centrum, når vi laver prototyper, MVP'er og tester, da det er der, vi skaber værdi.
  • Resultatorientering: Vi mener, det er vigtigt hele tiden at evaluere, have mål og strategi for øje samt løbene måle og justere, når nye indsigter opnås. Derfor er målbare mål også centrale at få etableret i starten af projektet.

 

Lean NEXT handler om at skabe værdi

Principper fra Design Thinking, Lean Startup og DevOps imødekommer mange af de udfordringer, som traditionelt har været skyld i, at IT projekter ikke har genereret de benefits, som de har haft potentiale til at opnå, bliver meget dyrere end forventet, eller endnu værre; at projekterne kører helt af sporet. Ved hurtigt og kontinuerligt at teste projektets hypoteser, øges sandsynligheden for, at man opdager de rigtige behov og dermed udvikler de rigtige løsninger. Ved at etablere et autonomt team går ansvar og viden ikke tabt på overlevering og ved at forkorte tiden fra behov til produktionssætning og build-measure-learn loop’et, minimeres risikoen for at behovet, teknologien eller rammebetingelserne ændrer sig i mellemtiden. [1]

 

Search

categoriesexpertisesfamilies

customer-experience-customer-service-management

general-kategori

projektledelse

Lignende indhold