Kontrakthungrende IT-leverandører og selvcentrerede indkøbere – eller?

af Sopra Steria Danmark
| Læsetid: minutter
En af de store udfordringer med digitalisering i den offentlige sektor er holdningen til “kontrakthungrende IT-leverandører” og “selvcentrerede indkøbere.” Men er virkeligheden egentlig så simpel?

Der eksisterer en manglende tillid mellem den offentlige sektor og private leverandører. Set fra leverandørsiden så opleves indkøbere siloorienterede og dårligt koordineret, mens fra modsatte side så fremstår IT-leverandørerne som hensynsløse profitmagere, der er ude på at malke den offentlige sektor. Sådan kan vi ikke have det, hvis vi skal lykkes med digitaliseringen.

Digitale serviceydelser til borgerne kræver omfattende deling af oplysninger på tværs af virksomheder, offentlige institutioner og kommuner. At skabe gode digitale serviceydelser til borgerne kræver blandt andet nytænkning af offentlige serviceydelser, således at effekten af innovationskraften hos de private virksomheder kan udnyttes bedre end i dag. Et konsulenthus som Sopra Steria og vores konkurrenter har netop de kompetencer, som offentlige institutioner og kommuner har behov for i arbejdet med at forenkle, forny og forbedre deres ydelser.

Løsningen er todelt: Bedre koordinering af IT-behov på tværs af den offentlige sektor plus IT-udbydere der tør sige: “Nej, dette vil vi ikke levere, da det højst sandsynligt bliver en dårlig løsning og vil resultere i endnu en silo».

For at komme dertil kræves en dialog og debat om, hvad der skal til for at opbygge tillid mellem IT-udbydere og den offentlige sektors ledere og indkøbere. Spørgsmålet er således: Hvordan kan vi opbygge gensidig tillid, så vi kan komme videre med digitaliseringen?

Vi tror, at et vigtigt bidrag fra os konsulenter og serviceudbydere er at tage mere ansvar for, at det vi leverer rent faktisk virker hos slutbrugeren – borgerne. Men for at kunne tage det ansvar, skal vores kunder, altså IT-afdelinger i den offentlige sektor, i højere grad overføre risiko og ansvar til konsulentselskaberne. Det kan gøres enten gennem direkte outsourcing, hvilket sker for lidt i dag, eller gennem samarbejde i nye virksomheder der er ejet 50/50 af den offentlige sektor og en privat operatør.

Hvis man går efter en delt ejerskabsmodel, vil det nye selskab have en armslængdes afstand til begge ejere. Denne model har fungeret godt i England, hvor Cabinet Office, hvilket svarer til det danske statsministerium, annoncerede en åben udbudskonkurrence om at skabe et fælles selskab, der tilbyder administrative støtteordninger såsom bogføring, lønudbetaling og indkøb til instanser i den offentlige sektor. Virksomheden, som hedder Shared Services Connected Ltd, har hidtil været en succes, der har givet de britiske skatteydere store besparelser allerede. Visionen er at levere omkostningsbesparelser svarende til 12 milliarder kroner inden 2020.

For at realisere fordelene i form af omkostningsbesparelser gennem effektivisering og modernisering kræves både nedskæringer og omorganisering af de dele af offentlige serviceydelser, der kan automatiseres og rationaliseres. Ikke første linje serviceydelser, der kræver menneskelig kontakt med brugerne, men anden linje serviceydelser såsom sagsbehandling, koordinering, rapportering og driftsopgaver i baglokalet. Dette skal løses helhedsorienteret og skal ikke overlades til den enkelte virksomhed eller agentur for at lykkes. Kun på den måde kan digitalisering i den offentlige sektor lykkes over tid.

 

Af Ola Holm, direktør for digital transformation i Sopra Steria.

Search

general-kategori

Lignende indhold