Hvilken værdi tilføjer et agilt testsetup?

af Emil Verdoes - Consultant - Business Analysis
| Læsetid: minutter

Hvilken værdi tilføjer et agilt testsetup og hvordan implementerer du det i din organisation?

Agil testsetup og mindset er en tilgang til test, der støtter de agile principper om samarbejde, fleksibilitet samt en hurtig og hyppig levering af værdi. Test er dermed en integreret del af udviklingsprocessen og ikke en separat fase som ved vandfaldsdreven test.

I denne blog sætter vi ord på forskellen på traditionel vandfaldstest, værdien af agile test samt hvordan du etablerer et agilt testteam.

Det agile test setup vs. traditionel vandfaldsdreven test

Traditionel vandfaldstestmetode er en måde at teste software på, hvor testen udføres som en uafhængig og lineær fase ved afslutningen af udviklingsprocessen. Det betyder, at testteamet kun kan bruge softwaren, når den er færdigudviklet, og at testcases og -planer allerede er planlagt. Det er vanskeligt at gennemføre ændringer i en vandfaldstest, der er baseret på en forudsigelig og dokumenteret plan.

Agil testing støtter derimod de agile principper om samarbejde, fleksibilitet og hurtig værdilevering. Det betyder, at testteamet arbejder sammen med udviklingsteamet fra starten af projektet, og testplanerne og testcasesne kan ændres i overensstemmelse med behovene og ændringerne i løbet af projektet. Agil softwaretest er baseret på en plan, der er tilpasningsdygtig og iterativ, og hvor ændringer er velkomne og forventede.

Et agilt testsetup har flere fordele i forhold til vandfaldstest, såsom:

  • Det sikrer, at softwaren opfylder kundens behov og forventninger, da testteamet får løbende feedback fra kunden og slutbrugeren.
  • Det reducerer omfanget og kompleksiteten af test, da testteamet fokuserer på de vigtigste funktioner og scenarier i hver iteration.
  • Det fremmer et højt kvalitetsniveau af softwaren, da testteamet opdager og retter fejl tidligt i udviklingsprocessen.

Hvilken værdi giver det agile testsetup for forretningen?

Det agile testsetup er ikke kun en teknisk disciplin, men også en strategisk fordel for din organisation, hvis du ønsker at levere software af høj kvalitet. Agil test bidrager til den forretningsmæssige værdi ved at:

Reducere omkostningerne: Agil testing hjælper med at reducere omkostningerne ved softwareudvikling, ved at minimere fejl tidligt i udviklingsprocessen. Agil testing fremmer også en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor teams lærer af deres erfaringer og optimerer deres processer og praksis.

Øge hastigheden: Agil testing hjælper med at øge hastigheden i udviklingsprocessen ved at forkorte feedback-loopet, accelerere testcyklussen og automatisere testaktiviteterne. Agil testing gør det også muligt for teams at tilpasse sig ændringer i kravene fra forretningen, markedsmæssige ændringer eller teknologi hurtigt og effektivt.

Forbedre kundetilfredsheden: Agil testing hjælper med at forbedre kundetilfredsheden ved at sikre, at softwaren opfylder kundernes behov, forventninger og præferencer.

Agil testing involverer kunderne i testprocessen, så de kan give deres feedback og input tidligt og ofte. Agil testing leverer også software af høj kvalitet, med færre fejl, mangler og sikkerhedsproblemer. Agil testing er derfor en værdifuld investering for din organisation, hvis du ønsker at levere software der er bedre afstemt med kunden, hvor systemfejl opdages løbende og ikke som en række kritiske fejl lige inden Go-Live og hvor projektomkostningerne kan minimeres ved tidligt at opdage fejl.

 

Kilde: The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software Testing fra National Institute of Standards and Technology

Det er betydelige omkostningsbesparelser ved at integrere testprocessen tidligt i udviklingscyklussen – figuren herover viser hvor meget det koster at løse fejl ift. hvornår i processen de findes. Ved at fokusere på Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD) kan agile testteams hurtigt evaluere ændringer og sikre, at softwaren opfylder de forventede kvalitetsstandarder.

Dette bidrager til en mere effektiv udviklingsproces og betydelige besparelser i forhold til omkostninger til fejlrettelser og kvalitetssikring, end hvis fejlede først blev opdaget efter systemet var blevet produktionssat eller under systemtest /  acceptance test.

En ting er omkostningerne forbundet med at finde fejl i produktion – en anden ting er kundeklager, tilbagerulninger af softwareopdateringer og tabt tillid hos brugerne/kunderne.

Hvordan etalbleres et agilt testteam og hvad skal du være opmærksom på?

Implementeringen af et agilt testteam kræver et paradigmeskift i tankegangen for både udviklere og testere. Traditionelle metoder, der fokuserer på omfattende testdokumentation og separat testfase, erstattes af en integreret tilgang, hvor testning er indlejret i hele udviklingscyklussen. Dette tillader hurtig feedback, hurtigere løsning af problemer og øget produktivitet.

Ved at inddrage udviklere, PO, Business Analysts, kunder og andre interessenter i testaktiviteterne skabes en atmosfære af samarbejde og åben kommunikation. Dette bidrager til en øget forståelse for produktets krav, mål og kompleksitet på tværs af forskellige teammedlemmer og interessenter. Desuden fremmer det en kultur, hvor feedback og input fra alle parter værdsættes og bruges til at forbedre produktets kvalitet og funktionalitet. Gennem denne inkluderende tilgang til software testing opnår teamet en dybere indsigt i produktet og dets use cases, hvilket resulterer i en mere effektiv testproces og et bedre slutprodukt.

Etablering af et agilt testteam er afgørende for succesen af agile udviklingsprojekter. Det første skridt i implementeringen af et agilt testteam er at definere klare testmål og strategier. Dette indebærer at forstå projektets omfang, kravene til testning og de ønskede resultater. Testteamet skal arbejde tæt sammen med udviklerne og andre interessenter for at identificere de passende testlevels, -typer og -teknikker, der bedst passer til projektets behov.

3 elementer er vigtige for at komme godt i gang uddybes herunder:

1. Planlæg din teststrategi.
Definer dine testmål, omfanget af test, metoder, værktøjer samt roller og ansvar. Vælg de passende testniveauer, typer og teknikker, der passer til dit projekt. For eksempel kan du bruge unittest, integrationstest, systemtest, acceptancetest, regressionstest, performancetest, sikkerhedstest, User Experience test osv. Du kan også bruge automatiserede eller manuelle test, eller en kombination af begge dele.

2. Organiser dit testteam
Sørg for, at dit testteam har de nødvendige færdigheder, viden og erfaring til at udføre agil software test. Dit testteam skal være selvorganiserede, tværfaglige og fleksible. Dit testteam skal også arbejde tæt sammen med udviklere, kunder og andre interessenter, og deltage i alle agile ceremonier, såsom daily stand-ups, sprint planning, sprint review og sprint retrospective. Ydermere skal du sørge for at testteamet er en del af projektet fra start så de kan opretholde principperne om løbende og hyppig test.

3. Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring afgørende for succesen af et agilt testteam. Teamet skal løbende evaluere og identificere områder, hvor de kan forbedre, og implementere ændringer for at optimere deres testproces. Dette kan omfatte at automatisere gentagne regressionstest, forbedre test coverage eller øge samarbejdet med udviklingsteamet for at identificere og løse fejl tidligt i udviklingsprocessen.

Husk kulturen og rammerne for det agile testsetup

Det er vigtigt, at der udover fokus på at få etableret et agilt test setup at der samtidig skabes en kultur omkring det agile testsetup, ellers vil en overgang til agil test fejle da medarbejdere, projektmedlemmer og andre interessenter ikke er købt ind på transformationen. At opbygge og styrke en kultur omkring agil softwaretest i dit team kræver derfor en målrettet tilgang.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at alle teammedlemmer forstår principperne bag agil testning og har de nødvendige færdigheder til at implementere dem effektivt. Dette indebærer ofte uddannelse og træning i agile metoder, testteknikker og værktøjer.

En kultur omkring agil test bør også fremme kontinuerlig forbedring og læring. Efter hver iteration eller sprint er det vigtigt at reflektere og evaluere for at identificere muligheder for forbedring og læring. At acceptere fejl spiller også en vigtig rolle i denne proces, hvor fejl betragtes som en naturlig del af udviklingsprocessen og bruges som muligheder for vækst og forbedring.

Ledelse er en central rolle i opbygningen af denne kultur. Ledere skal fungere som rollemodeller og sikre, at deres ledelsesstil er understøttende og inspirerende. Endelig er det vigtigt at fejre succeser og milepæle undervejs for at styrke teamets sammenhold og motivation.

5 fordele ved agilt test setup

1. Agil testing hjælper med at øge hastigheden i udviklingsprocessen ved at forkorte feedback-loopet, accelerere testcyklussen og automatisere testaktiviteterne.

2. Agil testing hjælper med at reducere omkostningerne ved softwareudvikling, ved at minimere fejl tidligt i udviklingsprocessen.

3. Agil testing involverer kunderne i testprocessen, så de kan give deres feedback og input tidligt og ofte.

4. Agil testing fremmer også en kultur af kontinuerlig forbedring, hvor teams lærer af deres erfaringer og optimerer deres processer og praksis.

5. Agil testing gør det også muligt for teams at tilpasse sig ændringer i kravene fra forretningen, markedsmæssige ændringer eller teknologi hurtigt og effektivt.

 

Mangler du sparring på hvordan du kommer videre med dit agile setup og hvordan det kan løfte din virksomheds digitalisering, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Search