Dansk NGO samler data med TIBCO Cloud Integration Connect

af Sopra Steria Danmark
| Læsetid: minutter

En stor dansk NGO havde, som så mange andre virksomheder, brug for at samle deres data fra mange forskellige datakilder til ét CRM system.

De havde gennem mange år opsamlet data i mange forskellige systemer og med forskellig datastruktur og svingende kvalitet. Valget af migreringssystem faldt efter research og gennemgang af en række migreringsværktøjer på TIBCO Cloud Integration Connect (TCI Connect). Her kunne ønsket om en migrering af data fra mange systemer til ét system opfyldes samtidig med, at datakvaliteten og dublet kontrollen også blev opretholdt.

Datamigrering – en uoverskuelig opgave

Migrering af data er for de fleste virksomheder både en svær og tidskrævende opgave, da data ofte eksisterer i mange eksterne systemer og dermed skal samles fra mange forskellige kilder. For at få mest muligt ud af alle ens data, gælder det om at samle dem – altså migrere dataen til ét system.

For at dette system skal kunne arbejde med dataen, som oftest er af forskellige typer, værdier og feltlængder, skal de tilpasses én ny standard. Dette kræver både stor indsigt i datamodeller og – typer. Desuden skal man selvfølgelig være opmærksom på dubletter i den oprindelige datakilde, som før migrering kræver en sammenlægning ud fra specifikke dubletregler. Endvidere kan der være dataejerskab, som også besværliggør en direkte import af data uden forudgående undersøgelse.

Alle disse skridt på vejen til et migreret datasæt i ét samlet system, lagt sammen med mængden af data og opsamlet gennem mange år gør, at det for mange virksomheder kan være en udfordring, der kræver ekstra ressourcer til opsætning og kvalitetssikring.

Sådan migrerer du dine data uden besvær

Der findes integrationsværktøjer, som kan være til stor hjælp, når du skal migrere data – bl.a. online værktøjet TCI Connect. Som standard kan TCI Connect forbindes til et utal af kendte systemer (CRM og ERP), men også direkte til eksterne datakilder som tekst eller databaser.  Da TCI Connect er hostet online, kræves der ikke installation af software for at komme i gang, og man betaler kun for licensen til migreringen, mens man benytter den.

TCI Connect har været i markedet i adskillige år og alle nødvendige funktionaliteter er dermed på plads og med til at sikre den optimale datakvalitet af det migrerede datasæt.

Nogle af de funktioner, der er med til at sikre en høj datakvalitet ved sammenlægning af mange datakilder, er:

  • Avanceret dublet kontrol før import
  • Konverteringstabeller til overholdelse af ny datastruktur
  • Betinget formatering som sikrer, at data ikke overskrives fejlagtigt
  • Step by Step test for optimal migreringskontrol før idriftsættelse
  • Udvidet logning med mulighed for genkørsel af evt. fejlede poster
  • Brugervenligt og nemt at bygge hurtige migreringsopgaver i

En let overgang til nyt system

Takket være TCI Connect fik den NGO, som vi introducerede i starten, hjælp til at integrere deres data med et minimum af tidsforbrug, og de blev sikret en let overgang til et nyt system. TCI Connect har en nem brugergrænseflade og NGO’ens samlede datakvalitet er i top grundet de mange stærke funktioner, som værktøjet indeholder.

Forfatter
Tidligere Sopra Steria medarbejder Niels Hwiid

Vil du vide mere om os eller søger sparring til hvordan digitalisering kan kan tænkes ind og hjælpe din virksomhed, så kontakt os på +45 61 77 70 70 eller på mail: rasmus.halvor@soprasteria.com

Kontakt os

Search

architecture-integration

automatisering-af-forretningsprocesser

business-crm-systems

compliance

digitale-partnerskaber-(b2b)

Lignende indhold