Designing the fundamentals of the Platform Driven Company

Compliance

Hvordan sikrer I internt og eksternt styret compliance? 

Alle virksomheder er underlagt krav om at leve op til en række politikker og compliance i forskellige grader, og mængden af disse krav øges i forbindelse med fx auditeringer eller GDPR. Kravene kan være lovgivningsbestemte eller udspringe af behov lokalt i virksomheden, men fælles for dem er, at det er jeres ansvar at processerne, der understøtter kravene, dokumenteres og vedligeholdes. Men hvor og hvordan dokumenterer I jeres processer? Hvordan sikrer I, at dokumentationen holdes levende og opdateret? Og hvordan optimerer I den værdi compliance giver netop jeres forretning? 

Den optimale organisering og værktøjsunderstøttelse i forbindelse med compliance kan afhænge af fx virksomhedsstrukturer, eksisterende platforme, kvaliteten af dokumentationsniveauet eller kompetencerne i jeres virksomhed. 

Øget compliance-pres fra omverdenen

Kunder og samarbejdspartnere stiller stadig større krav til kvalitet og indsigt i jeres compliance-struktur. Jeres regelsæt eller rammeværktøj, sikrer at alle parter er oplyste om og implementerer de nødvendige retningslinjer, processer og procedurer, der skal til for at overholde gældende lovgivning på området, samt de politikker I, som virksomhed, eventuelt måtte have ud over lovgivningen. 

Dertil kommer en øget værdi ved at have en veldefineret governance-struktur, som tilsikrer overholdelse i praksis. 

En høj kvalitet af sikkerhed i jeres virksomhed, kræver god indsigt i jeres eksisterende processer. Denne indsigt kan hjælpe jer til, på struktureret vis, at finde og afhjælpe eventuelle afvigelser og uhensigtsmæssigheder. Digital understøttelse og automatisering kan optimere jeres ressourceforbrug og værdiskabelsen af compliance i jeres virksomhed.  

Arbejd målrettet med compliance 

Vi er et konsulenthus, som arbejder på tværs af hele jeres organisation. Det betyder, at vi hjælper jer hele vejen fra udvælgelse af proceskandidater, forretningsafklaring og valg af teknologi til udvikling og forankring i både forretning og drift. Afhængig af den aktuelle situation, kan vi tage udgangspunkt i anerkendte regelsæt og rammeværktøjer som fx  COBIT, ITIL eller IT4IT. Vi bestræber os altid på at lave den unikke løsning, der passer til netop jeres forretning. 

Når I arbejder aktivt med compliance, får I:

  • Sikkerhed og kvalitet i jeres forretningsleverencer  
  • Optimalt overblik og indblik 
  • Reduktion af menneskelige fejl 
  • Ressourcebesparelser 
  • Ensartethed på tværs af forretningen 

Blogindlæg

Dansk NGO samler data med TIBCO Cloud Integration Connect

| Niels Hwiid

Referencer

Vil du vide mere?
Maiken Lykke
Maiken Lykke Country Manager